pondelok 10. januára 2022

SR: Jednoduchšia podpora na zatepľovanie

Vďaka navýšeniu Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) z protikrízového balíka REACT-EU pribudne na znižovanie energetickej náročnosti bytových domov na Slovensku  viac peňazí. Majitelia bytov aj nebytových priestorov majú tiež získať úver na rekonštrukciu zo Štátneho fondu rozvoja bývania jednoduchšie. 

Na podporu komplexnej aj čiastkovej obnovy bytových domov po celom Slovensku, a to aj na území Bratislavského kraja, je vyčlenených 47,8 milióna eur. Podpora bude poskytnutá prostredníctvom dlhodobých zvýhodnených úverov s dobou splácania až 20 rokov na:
  • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií bytových domov (zateplenie obvodových stien a strechy, výmena okien),
  • modernizáciu vykurovacích systémov vrátane rozvodov a hydraulického vyregulovania, inštalácie termoregulačných ventilov, inštalácie systémov merania a riadenia/merače spotreby tepla za účelom zníženia spotreby energie,
  • modernizáciu osvetlenia za účelom zníženia spotreby energie,
  • modernizáciu výťahov za účelom zníženia spotreby energie,
  • odstránenie systémových porúch bytových domov zateplením za účelom zníženia spotreby energie.
Doteraz bolo možné z eurofondov financovať len komplexnú obnovu bytových domov a projekty tak museli zahŕňať všetkých päť aktivít. Nové projekty už nemusia povinne kombinovať tri z piatich aktivít potrebných na komplexnú obnovu. Postačujúca bude už aj čiastková obnova. Oprávnené obdobie na poskytnutie úverov je do 31.12.2023, pričom prvé úvery budú poskytnuté ešte tento rok. Podmienky poskytnutia podpory, ako aj ďalšie informácie sa nachádzajú na internetovej stránke Štátneho fondu rozvoja bývania www.sfrb.sk. Výška úrokovej sadzby sa odvíja od typu účelu úverovej podpory a je v rozpätí 0 % – 2%.

Doteraz boli z programu IROP poskytnuté Štátnemu fondu rozvoja bývania finančné prostriedky vo výške takmer 171 miliónov eur, ktoré sa využili na pokrytie 582 úverov. Do konca minulého roka sa vďaka tomu zlepšila energetická trieda vyše 8.100 domácnostiam a ročná úspora na energiách predstavuje 23.000 kWh. Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov v dôsledku komplexnej obnovy za rok je na týchto domácnostiach vyše 8.100 ton CO2.