utorok 11. januára 2022

On-line: Dezinformácie na Slovensku

Dezinformácie predstavujú významnú bezpečnostnú hrozbu aj pre Slovenskú republiku. Polícia SR zverejnila na svojom webe výročnú správu o dezinformáciách na Slovensku v roku 2021, kedy sa pestrosť šírených hoaxov v porovnaní s predošlým rokom zvýšila.

Dezinformácie zasahovali najmä oblasti, ktoré sa priamo či nepriamo týkali pokračujúcej pandémie. Intenzita šírenia hoaxov zodpovedala krivke z roku 2020 – dezinformácie sa vyskytovali v on-line priestore predovšetkým na jar a na jeseň, teda počas druhej a tretej vlny pandémie. Sila vplyvu dezinformácií sa prejavila nielen na miere zaočkovanosti obyvateľstva, ale vyúsťovala aj do verbálnych a fyzických útokov voči radovým predstaviteľom štátnych inštitúcií (zdravotníci, policajti, hygienici, očkovacie tímy atď.). Útoky boli výsledkom frustrácie šíriteľov a prijímateľov dezinformácií, konanie ktorých sa stalo predmetom vyšetrovania.

Polícia na špecializovanej facebookovskej stránke Hoaxy a podvody v roku 2021 vyvrátila 189 hoaxov, pričom 151 z nich sa týkalo pandémie. Podrobnejšie informácie sú v súhrnnej správe, ktorú vypracoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ: Správa Policajného zboru o dezinformáciách na Slovensku v roku 2021 (1,2 MB)