pondelok 10. januára 2022

Upozorňujeme: Nebezpečné farby na tetovanie - aktualizované

Do systému RAPEX (Rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) pribudli nové upozornenia zo Švédska na nebezpečné farby na tetovanie nespĺňajúce požiadavky európskej legislatívy. Predávajú sa však aj na internete, preto zvýšte svoju obozretnosť.

Intenze Formula 23 – farba na tetovanie značky Intenze Tattoo Ink (výrobná dávka: Batch BK1551MX40, Lot SS295) zo Spojených štátoch amerických ponúkaný cez https://tattoo.eaststreet.se/ obsahuje nadmerné množstvo jednotlivých polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU): acenaphthylene (2,0 mg/kg), fluoranthene (0,8 mg/kg), naphthalene (1,4 mg/kg), pyren (7,7 mg/kg) a benzo[a]pyrene (0,04 mg/kg), ktoré môžu spôsobiť rakovinu a môžu byť mutagénne a toxické pre reprodukciu.

Fusion Ink Basic Black – farba na tetovanie značky FUSION INK (výrobná dávka: LOT# 59-081720 Expire date: 08/17/2023) zo Spojených štátoch amerických ponúkaný cez www.lundberg-custom.com/se obsahuje nadmerné množstvo polycyklického aromatického uhľovodíka (PAU) - naphthalene (8,0 mg/kg), ktorý môže spôsobiť rakovinu a môže byť mutagénny a toxický pre reprodukciu.

World Famous Tattoo Ink Samuel O´Reilly Red – farba na tetovanie značky World Famous Tattoo Ink
(výrobná dávka: BATCH B40404/LOT WFSOR 200407) zo Spojených štátoch amerických obsahuje nadmerné množstvo niklu (7,1 mg/kg). Nikel môže spôsobiť podráždenie pokožky a vyvolať alergické reakcie.

Eternal Ink Deep Red – farba na tetovanie značky ETERNAL INK (výrobná dávka: IE004025 Expire date 03/2023) zo Spojených štátoch amerických ponúkaný cez www.barbarella.se obsahuje nadmerné množstvo polycyklického aromatického uhľovodíka (PAU) - naphthalene (4,0 mg/kg) a nadmerné množstvo aromatického amínu - o-anisidine (6,8 mg/kg).

Viking ink Dark Shadow – farba na tetovanie značky Viking (výrobná dávka: L-118 Expire date 11/2023) zo Spojených štátoch amerických ponúkaný cez https://www.killerinktattoo.se/contact
obsahuje nadmerné množstvo jednotlivých polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU): acenaphthylene (0,5 mg/kg), naphthalene (0,5 mg/kg), pyren (2,2 mg/kg) a benzo[a]pyrene (0,09 mg/kg), ktoré môžu spôsobiť rakovinu a môžu byť mutagénne a toxické pre reprodukciu.

Perma Blend Blackish Brown – farba na tetovanie značky Perma Blend (výrobná dávka: B40401/PBBLB200406) zo Spojených štátoch amerických obsahuje aromatický amín: o-toluidine (5,7 mg/kg).

Eternal Ink True Blue – farba na tetovanie značky Eternal Ink (výrobná dávka: BATCH IE 013182) zo Spojených štátoch amerických obsahuje nadmerné množstvo medi – 1800 mg/kg (1800 ppm).