utorok 3. mája 2022

Zelená domácnostiam: Tretie pokračovanie - aktualizované

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila tretie pokračovanie projektu Zelená domácnostiam. Už v máji tohto roku malo byť možné znova požiadať o podporu na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Operatívne sa na projekt Zelená domácnostiam III presúvajú voľné financie z iných oblastí. 

V poradí tretie pokračovanie bude prebiehať paralelne so súčasným druhým, ktorý bude v najbližších mesiacoch s predstihom ukončený. Spolu bude na poukážky k dispozícii vyše 15,8 mil. eur. Žiadosti o poukážky na inštaláciu kotlov na biomasu budú môcť domácnosti podľa harmonogramu podávať od 2. mája 2022, pre fotovotlické panely od 4. mája, pre slnečné kolektory od 9. mája a tepelné čerpadlá od 11. mája 2022. Elektronický systém umožní vypĺňanie žiadostí v určené dni v čase od 15,00 hod. na webstránke zelenadomacnostiam.sk.

Zámerom je kontinuálne pokračovanie podpory, podmienky na získanie poukážky tak zostávajú rovnaké a nezmenená je aj výška príspevkov na kúpu a inštaláciu zariadení. Domácnosti budú môcť žiadosti registrovať cez osvedčený elektronický systém, prostredníctvom ktorého môžu sledovať, ako sa blíži termín vydania poukážky a v prípade potreby žiadosť aj upraviť. Na inštaláciu zariadení budú mať tri mesiace od vydania poukážky. Výška príspevkov môže pokryť maximálne 50 % oprávnených nákladov na inštaláciu. Suma uvedená na poukážke závisí od inštalovaného výkonu zariadenia. Pri slnečných kolektoroch je príspevok najviac 1.750 eur, pri fotovoltických paneloch a kotloch na biomasu po 1.500 eur a pri tepelných čerpadlách 3.400 eur. Podporu dostanú domácnosti vo forme poukážok, ktoré si môžu uplatniť u zhotoviteľov. Poukážky prepláca SIEA priamo zhotoviteľom po dokončení inštalácie. Domácnosti si v projekte môžu vybrať z takmer 4.000 konkrétnych typov zariadení spĺňajúcich technické požiadavky a spomedzi 1.200 zhotoviteľov, ktorí sú zodpovední za ich dodanie a inštaláciu.

Aktualizácia: SIEA napokon odložila avizované podávanie žiadostí o poukážky na kotly na biomasu, fotovoltické panely a slnečné kolektory. Dôvodom je enormný záujem a limitované finančné zdroje. Projekt Zelená domácnostiam sa prehodnocuje.