štvrtok 5. mája 2022

Aktuálne: Výmaz duplicitných účtov na PFS

Až 15 tisíc daňovníkov s duplicitným, nevyužívaným  účtom eviduje na svojom portáli slovenská finančná správa. S cieľom vyhnúť sa možným komplikáciám pri plnení daňových povinností sa rozhodla zrušiť účty nevyužívané od 1. 1. 2020. Používateľom portálu finančnej správy bude ponechaný len účet podľa posledného prihlásenia, resp. vybraný účet s najnižšou hodnotou čísla prihlasovacieho mena.

Zrušenie duplicitných účtov nemá žiadny vplyv na prihlasovanie prostredníctvom eID či podávanie a podpisovanie podaní. Finančná správa bude dotknuté subjekty o zrušení vybraného účtu informovať v predstihu prostredníctvom softwarningu. Následneobdržia aj informáciu o ich ponechanom účte, prostredníctvom ktorého sa budú môcť naďalej na portál prihlasovať. 

Používatelia sa nemusia obávať ani v prípade, ak k ponechanému účtu nebudú poznať heslo, prípadne ho zabudli. Obnoviť si ho môžu priamo na portáli finančnej správy.  V prípade problémov sa môžu obrátiť na call centrum finančnej správy na tel. čísle 048/43 17 222.