utorok 3. mája 2022

EU: Nová misia Mestá

Do novej misie Európskej únie „Mestá“, ktorej cieľom je vznik klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030, sa zapojí prvých 100 miest vo všetkých 27 členských štátoch a ďalších 12 v krajinách pridružených k programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont Európa (2021 – 2027). V európskych mestských oblastiach žije 75 % občanov EÚ. Tieto oblasti globálne spotrebúvajú vyše 65 % svetovej energie, čo predstavuje viac ako 70 % emisií CO2. Je preto dôležité, aby mestá pôsobili ako experimentálne a inovačné ekosystémy s cieľom pomôcť všetkým ostatným pri ich prechode na klimatickú neutralitu do roku 2050.

Na misiu Mestá bude vyčlenených 360 miliónov eur z finančných prostriedkov programu Horizont Európa na obdobie 2022 – 2023 s cieľom vydať sa na inovačné cesty ku klimatickej neutralite do roku 2030. Opatrenia v oblasti výskumu a inovácií sa budú zameriavať na čistú mobilitu, energetickú efektívnosť a zelené územné plánovanie a ponúknu možnosť vytvárať spoločné iniciatívy a zintenzívniť spoluprácu v súčinnosti s inými programami EÚ. Medzi prínosy, ktoré mestá získajú, patrí individuálne poradenstvo a pomoc špecializovanej platformy tejto misie, ktorú prevádzkuje projekt NetZeroCities, dodatočné peňažné prostriedky a možnosti financovania a príležitosť zapojiť sa do veľkých inovačných akcií a pilotných projektov. Misia zároveň poskytuje príležitosti na vytváranie sietí, výmenu najlepších postupov medzi mestami a podporu zapojenia občanov.

Komisia vyzve 100 vybraných miest, aby vypracovali tzv. zmluvy o klíme v meste s celkovým plánom klimatickej neutrality vo všetkých odvetviach, akými sú napríklad energetika, budovy, nakladanie s odpadom a doprava, spolu so súvisiacimi investičnými plánmi. Do tohto procesu sa zapoja občania, výskumné organizácie a súkromný sektor. Jasné a viditeľné záväzky miest sformulované v zmluvách o klíme v meste im umožnia spolupracovať s EÚ, vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi, a najmä s vlastnými občanmi, aby mohli splniť tento ambiciózny cieľ. Navyše vzhľadom na obrovský záujem 377 miest zapojiť sa do misie, komisia zavádza aj podporu pre mestá, ktoré neboli vybrané, a to vrátane podpory prostredníctvom platformy misie a možností financovania na základe pracovného programu misie.