streda 4. mája 2022

Výzva: Na cykloturistiku

Slovenské obce, mestá aj kraje budú môcť od 16. mája do 15. augusta 2022 opäť žiadať peniaze na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry. V prvej výzve z plánu obnovy je na tento účel vyčlenených 30 miliónov eur bez DPH. Celkovo ministerstvo dopravy avizuje na podporu cyklotrás z plánu obnovy 105 miliónov eur s DPH, pričom avizuje 200 kilometrov cyklotrás.

Maximálna ani minimálna výška podpory podľa podmienok vyhlásenej prvej výzvy nie je stanovená, oprávnené výdavky na kilometer však nemajú presiahnuť pol milióna eur s DPH. 

Stanovujú sa dve možnosti podania žiadosti:
- elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) alebo 
- v listinnej forme na poštovú adresu ministerstva dopravy.

Výdavky môžu slúžiť na aktivity od 1. februára 2020 do konca marca 2026. Informácie týkajúce sa tejto výzvy môžete získať na webových stránkach mindop.sk (Fondy EU/Plán obnovy a odolnosti/Udržateľná doprava/Cyklistická infraštruktúra), kde by mali byť zverejnené  aj odpovede k najčastejšie kladeným otázkam (FAQ).