pondelok 2. mája 2022

EU: Vyhlásenie o budúcnosti internetu

Vyhlásenie o budúcnosti internetu zachytáva víziu a zásady dôveryhodného internetu. Partneri vyhlásenia vyjadrili svoju podporu budúcej otvorenej, slobodnej, globálnej, interoperabilnej, spoľahlivej a bezpečnej forme internetu. Potvrdili aj svoj záväzok chrániť a dodržiavať ľudské práva on-line a v celom digitálnom svete. Doteraz vyhlásenie schválilo 60 partnerov, medzi nimi všetky členské štáty Európskej únie. Očakáva sa, že ďalšie krajiny sa pridajú v nasledujúcich týždňoch. 

Vyhlásenie o budúcnosti internetu je v súlade s právami a so zásadami pevne ukotvenými v EÚ. Vychádza z vyhlásenia o digitálnych právach a zásadách, ktoré Európska komisia navrhla na spolupodpísanie s Európskym parlamentom a Radou Európskej únie. Partneri vo vyhlásení zdôrazňujú, že internet musí posilňovať základné demokratické zásady, základné slobody a ľudské práva zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Zhodujú sa v presvedčení, že internet by mal fungovať ako jednotná decentralizovaná sieť sietí, v ktorej sa digitálne technológie používajú dôveryhodným spôsobom, čím sa predchádza nespravodlivej diskriminácii medzi jednotlivcami a umožňuje súťažeschopnosť na on-line platformách aj spravodlivá hospodárska súťaž medzi podnikmi.

Vyhlásenie je aj prejavom hlbokých obáv partnerov z potláčania internetových slobôd niektorými autoritárskymi vládnymi režimami, z využívania digitálnych nástrojov na porušovanie ľudských práv, z rastúceho dosahu kybernetických útokov, zo šírenia nezákonného obsahu a dezinformácií ako aj z nadmernej koncentrácie hospodárskej sily. Zaväzujú sa spolupracovať na riešení týchto trendov a rizík. Takisto sa zhodujú v presvedčení, že digitálne technológie majú potenciál podporovať prepojenosť, demokraciu, mier, vládu práva a udržateľný rozvoj. Aktuálna situácia na Ukrajine nám dramatickým spôsobom ukazuje hrozby vážneho narušenia internetu, hlavne vo forme celkového alebo čiastočného vypnutia. Ďalším rizikom je rozdrobenie internetu, keďže ruská vláda hrozí čiastočným alebo úplným odpojením od celosvetového internetu. Hrozbou je aj zneužívanie internetu, pretože už teraz sme svedkami nárastu kybernetických útokov, on-line cenzúry a šírenia dezinformácií. Znova nám to ukazuje, aké je dôležité zintenzívniť náš boj za globálny otvorený internet ako motor hospodárstiev a spoločností na celom svete.