piatok 6. mája 2022

EU SILC 2021: Pandémia zvýšila počet chudobných

Na Slovensku bol v roku 2021 ohrozený príjmovou chudobou podľa Štatistického úradu SR každý ôsmy obyvateľ, celkom takmer 660 tisíc osôb (12,3 % obyvateľov). S príjmom nižším ako je hranica príjmovej chudoby si muselo vystačiť o 45 tisíc osôb viac než v predchádzajúcom roku. Po piatich rokoch zlepšovania situácie miera rizika chudoby vzrástla o 0,9 percentuálneho bodu a dostala sa na úroveň z roku 2018. Výberové zisťovanie EU SILC 2021 sa uskutočnilo formou terénneho zberu dát prostredníctvom dotazníkov v takmer 7.000 náhodne vybraných domácnostiach Slovenska.

Suma určujúca hranicu chudoby medziročne klesla, takže aj celkové príjmy obyvateľstva za rok 2020 klesli. V domácnosti 1 dospelej osoby to bolo približne o 11 eur na 424 eur mesačne (5.084 eur/rok). Pre úplnú rodinu s dvomi deťmi (2 dospelí + 2 deti do 14 rokov) bola hranica na úrovni 890 eur za mesiac (menej o 24 eur). Prvý rok pandémie nezvýšil podiely ľudí ohrozených chudobou v tých typoch domácností, ktoré s ňou majú dlhodobo najväčší problém. Situácia sa medziročne mierne zlepšila u viacdetných úplných rodín s 3 a viac závislými deťmi, ako aj v neúplných domácnostiach osamelých rodičov s jedným či viac deťmi. Stále však v oboch týchto typoch domácností je chudobou ohrozených viac ako tretina osôb. Pri viacdetných úplných rodinách je to 36,3 % osôb a pri osamelých rodičoch s dieťaťom či deťmi až 33,6 % osôb. V domácnostiach bez detí je chudoba najčastejšia v kategórii osamelých seniorov vo veku 65 a viac rokov, pod hranicou chudoby žila viac ako štvrtina z nich (28,5 % osôb) a ich podiel medziročne mierne vzrástol. Ich situácia sa v priebehu posledných piatich rokov výrazne zhoršuje, kým ešte v roku 2016 trpelo chudobou len 9,0 % seniorov.

Z hľadiska vekových skupín sú najohrozenejšími deti mladšie ako 18 rokov, takmer každé šieste dieťa žije v domácnosti s príjmom pod hranicou chudoby. Pandémia podiel detí ohrozených chudobou medziročne zvýšila zo 17,0 % na 17,6 %. Deti tvoria viac ako štvrtinu z celkového počtu osôb ohrozených príjmovou chudobou na Slovensku. Najvýraznejšie zhoršenie nastalo vo vekovej skupine mladých ľudí od 18 do 24 rokov, ich počet sa zvýšil o 1,6 p. b. a chudoba ohrozovala približne každého šiesteho v tejto vekovej skupine. Z celkového počtu seniorov (ľudí vo veku 65 a viac rokov) bolo chudobných 10,3 % osôb, ich podiel sa od roku 2016 takmer zdvojnásobil. Príjmová chudoba na Slovensku najviac ohrozuje nezamestnaných (52,6 % osôb). Celkový počet nezamestnaných sa síce medziročne zvýšil, podiel chudobných spomedzi nich však medziročne klesol. V príjmovej chudobe bolo aj 6,7 % ľudí, ktorí pracovali, čo je nárast oproti predchádzajúcemu roku o 1,5 p. b. Keďže pracujúci tvoria najväčšiu skupinu obyvateľstva z pohľadu ekonomickej aktivity, v absolútnom počte je to najväčšia skupina ľudí ohrozených príjmovou chudobou.

Prvýkrát historicky sa podiely ľudí ohrozených chudobou medziročne zvýšili vo všetkých ôsmich krajoch SR. Najvyššia miera rizika chudoby bola v roku 2021 v Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji, teda viac na východe Slovenska. Najviac sa situácia medziročne zhoršila v Prešovskom kraji, kde podiel ľudí pod hranicou chudoby vzrástol zo 17,2 % na 19,2 %. Podobne bol na tom aj Banskobystrický kraj s 19,1 % obyvateľmi pod hranicou príjmovej chudoby, ktorý bol predchádzajúce dva roky najviac ohrozený príjmovou chudobou na Slovensku. Nad priemerom SR v podiele chudobných sa nachádzal aj Žilinský kraj. Najmenej ohrozené bolo opäť obyvateľstvo v Bratislavskom kraji (4,0 %). Medziročný nárast podielu ľudí pod hranicou chudoby bol v regióne okolo hlavného mesta Bratislavy) najmenší spomedzi všetkých krajov (0,3 p. b.). Veľmi nízky podiel chudobných obyvateľov bol aj v Trenčianskom kraji (5,8 %). Pod úrovňou priemeru SR bol ešte Trnavský a Nitriansky kraj.