streda 4. mája 2022

Trend: Vodíkové doprava

Aká bude udržateľná doprava, ktorá nám pomôže dosiahnuť uhlíkovú neutralitu? Táto otázka rezonuje v spoločnosti stále viac. Doprava, ako ju poznáme dnes, už nie je dlhodobo udržateľná a my musíme hľadať alternatívne zdroje. Jednu z možností pre budúcnosť dopravy predstavujú vodíkové technológie.

V zmysle Parížskej dohody, ktorú podporilo aj Slovensko, sa Európska únia zaviazala na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o 55%. Tento záväzok zohľadňuje tiež Akčný plán pre vodíkovú stratégiu Slovenska. Podľa poslednej dostupnej verzie tohto dokumentu by malo Slovensko investovať do vodíkových technológií necelú miliardu eur. Finančné prostriedky by mali byť vyčlenené tak z nášho rozpočtu, ako aj z európskych zdrojov. 

Akčný plán počíta už do roku 2030 s deviatimi tisícmi automobilov a s takmer tromi stovkami vodíkových autobusov na slovenských cestách. K verejným zdrojom by mal prispieť aj súkromný sektor, a to sumou 1,5 miliardy eur. Cieľom akčného plánu je získať informácie o reálnej potrebe využitia vodíka v celom národnom hospodárstve.