piatok 6. mája 2022

e-Shopping: Autá s nižším počtom kilometrov a vyššou cenou

Pri kúpe jazdeného auta cez internet si ľudia vyberajú vozidlá s nižším počtom kilometrov a zároveň sú ochotní investovať viac. Časť nákupov jazdených áut cez internet nahrádza aj pôvodne plánované obstaranie nového vozidla, kedy ľudia nie sú ochotní akceptovať dlhé čakacie doby. Vyplýva to z porovnania údajov Carvago s celkovou situáciou v niektorých krajinách, v ktorých pôsobí, a to prostredníctvom analytického nástroja ⍺lpha.

Zostatková hodnota jazdených automobilov je väčšinou podmienená ich vekom a počtom najazdených kilometrov. Nie je prekvapujúce, že jazdené vozidlá v západnej Európe sú mladšie v porovnaní s ekonomicky menej silným Východom. Rozdiely však zostávajú aj po dlhých rokoch členstva v EÚ výrazné. Zatiaľčo jazdené autá ponúkané na predaj v Nemecku a Taliansku mali vlani zvyčajne štyri roky, v Českej republike boli o rok staršie, avšak v Poľsku bol priemer až o päť rokov vyšší. Aj západné krajiny však výrazne prekonal on-line predaj: medián roku prvej registrácie vozidiel predaných prostredníctvom Carvago bol 2019. Čiže najčastejšie predávané autá on-line mali len 2 roky.

Vyššie očakávania on-line zákazníkov sa ešte lepšie prejavujú v počte najazdených kilometrov. Medián najazdených kilometrov predávaných jazdeniek v Poľsku je trikrát vyšší ako v Nemecku a v Taliansku a takisto výrazne vyšší ako v Českej republike. Na porovnanie, zákazníci Carvago často kupujú autá, ktoré ešte neprešli prvou plánovanou údržbou – ich medián najazdených kilometrov je len niečo vyše 26.000 km. Mediánová cena automobilov predaných prostredníctvom Carvago bola v minulom roku 26.908 eur, čo výrazne prevyšuje cenovú úroveň všetkých analyzovaných trhov vrátane Nemecka. 

Porovnanie veku, počtu najazdených kilometrov a cien (mediánové hodnoty)

TrhCZDEITPLCarvago
Rok registrácie20162017201720122019
Najazdené km93 68446 08659 000140 00026 350
Cena (€)12 24918 25115 8007 80826 908
Preferencie zákazníkov zároveň na mikroekonomickej úrovni potvrdzujú makroekonomické zistenie, že záujem o životné prostredie rastie s príjmom. Zákazníci si častejšie ako priemer vyberajú elektrifikované vozidlá s výrazne nižšími alebo dokonca nulovými emisiami výfukových plynov.

Podiel elektromobilov a hybridov na predajoch jazdených vozidiel

TrhCZDEITPLCarvago
Podiel (%)1.853.393.771.896.11
*Podiel zahŕňa batériové elektrické vozidlá, ako aj rôzne typy hybridných pohonov.Trh CZ DE IT PL Carvago
Rok registrácie 2016 2017 2017 2012 2019
Najazdené km 93 684 46 086 59 000 140 000 26 350
Cena (€) 12 249 18 251 15 800 7 808 26 908


Preferencie zákazníkov zároveň na mikroekonomickej úrovni potvrdzujú makroekonomické zistenie, že záujem o životné prostredie rastie s príjmom. „Naši zákazníci si častejšie ako priemer vyberajú elektrifikované vozidlá s výrazne nižšími alebo dokonca nulovými emisiami výfukových plynov,“ hovorí Jakub Šulta.
Podiel elektromobilov a hybridov na predajoch jazdených vozidiel
Trh CZ DE IT PL Carvago
Podiel (%) 1.85 3.39 3.77 1.89 6.11


*Podiel zahŕňa batériové elektrické vozidlá, ako aj rôzne typy hybridných pohonov.