piatok 13. mája 2022

Aktuálne: Európska nedôvera v dáta

Až dve tretiny (66 %) európskych spotrebiteľov nevedia, kto má prístup k ich osobným údajom a ako sa používajú. Napriek tomu má väčšina záujem o digitálny pokrok - 58 % verí, že technológie môžu prispieť k digitálnemu pokroku ich krajiny, napríklad vytváraním nových pracovných miest a živností a 68 % chce, aby investície do technologických inovácií prispievali k zlepšeniu životných podmienok. Oproti tomu iba 6 % opýtaných si želá obchodné využitie oblastí, akou je vesmírna turistika.

Značná nerovnosť medzi túžbou po digitálnom pokroku medzi spotrebiteľmi a ich dôverou v to, ako sa ich dáta využívajú na vytváranie takýchto služieb a skúseností, by mohla podkopať potenciál technológií zlepšovať našu ekonomiku, spoločnosť a planétu, odhaľuje nová štúdia spoločnosti VMware (prieskum medzi 6.214 spotrebiteľmi z 5 krajín: Veľkej Británie (2.060), Francúzska (1.124), Nemecka (1.030), Talianska (1.020) a Španielska (1.021), 31. január až 22. marec 2022). Takmer polovica (47 %) respondentov uznáva, že zavádzanie nových technológií, ktoré posúvajú hranice, ​​môže byť nepríjemné či desivé, avšak napriek tomu verí, že sú nevyhnutné na zvyšovanie blahobytu občanov a spoločnosti. Naopak 16 % respondentov s tým nesúhlasí. Väčšina (58 %) respondentov sa stále viac obáva o bezpečnosť svojej on-line digitálnej stopy, takmer tri štvrtiny (72 %) majú obavy z úlohy, ktorú technológie zohrávajú pri šírení dezinformácií a 48 % je znepokojených, že ich podniky a organizácie sledujú a zaznamenávajú , čo robia na svojich zariadeniach. Okrem toho má iba 10 % spotrebiteľov pocit, že podniky a štáty dostatočne transparentne informujú o tom, aké technológie používajú a ako ich používajú. 

Nedôvera k dátam dosiahla bod, kedy bráni plnému využitiu potenciálu technológií pre dobrú vec. Šesťdesiat percent spotrebiteľov sa bojí, alebo sa im nepáči zdieľanie bežných osobných dát s cieľom pomôcť štátu a firmám navrhovať múdrejšiu a ekologickejšiu infraštruktúru. Len 17 % respondentov je nadšených z vyhliadky na digitálny tieň (virtuálna replika založená na nepretržite dodávaných dátach zo senzorov v určitom mieste, ktoré sledujú veličiny ako  kvalita ovzdušia, hustota dopravy, spotreba energie v budovách, objem produkovaného odpadu a pod.)  mesta, v ktorom žijú, ktorý by mohol zvýšiť efektivitu fungovania ich okolia. „Podľa Európskej komisie by prínos plného využitia dát mohol v EÚ do roku 2025 dosiahnuť 550 miliárd eur. Je na nás, ktorí pôsobíme v odbore, a na štáte, aby sme aktívne pomáhali spotrebiteľom lepšie si uvedomovať dáta a získať väčšiu istotu, a tým spoločne prispieť k posilneniu digitálnych ekonomík. Môžeme to dosiahnuť vytváraním riešení založených na individuálnej voľbe a kontrole nad dátami; inšpirovaním a vzdelávaním, aby sme pomohli zvyšovať technickú gramotnosť populácie, a budovaním dôvery, že tí, ktorí nakladajú s citlivými údajmi, sú na to spôsobilí. V posledných dvoch rokoch došlo k zásadnému pokroku smerom k svetu, ktorý je skutočne primárne digitálny. Teraz sa musíme zastaviť a zamyslieť, aby sme digitálnym inováciám otvorili nový horizont,“ uzatvára Joe Baguley.