streda 11. mája 2022

5G: Predané frekvencie

Výberové konanie na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 3600 MHz formou elektronickej aukcie bolo úspešne ukončené. Predané frekvencie zohrajú dôležitú úlohu v budovaní 5G sietí na Slovensku. Celková suma, ktorú štát získal za ponúkané frekvencie je 63.610.000 EUR. Víťazmi ponúkaných frekvenčných blokov, ktorých predložené ponuky splnili podmienky stanovené vo výzve, sú Orange Slovensko, O2 Slovakia, Slovak Telekom a SWAN.

Jediným hodnotiacim kritériom bola výška ponúknutej jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií. Celý proces prebehol úspešne. Vo frekvenčnom pásme 3600 MHz (5G) získala:
  • spoločnosť SWAN frekvenčný úsek 3410-3500 MHz za sumu 14.400.000 EUR,
  • ​spoločnosť Orange Slovensko frekvenčný úsek 3500-3600 MHz za sumu 16.000.000 EUR,
  • ​spoločnosť O2 Slovakia frekvenčný úsek 3600-3700 MHz za sumu 17.210.000 EUR,
  • ​spoločnosť Slovak Telekom frekvenčný úsek 3700-3800 MHz za sumu 16.000.000 EUR.
Frekvencie z frekvenčného pásma 3600 MHz sa budú môcť používať od 1. 9. 2025. Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií a rozhodnutia úradu o určení podmienok vydané na základe pripravovaného výberového konania budú vydané s platnosťou do 31.12.2045.