streda 11. mája 2022

Dlhy: Neplatíme najmä kvôli strate zamestnania

Záväzok po splatnosti má 8 % Slovákov, v produktívnom veku (25 – 54 rokov) dokonca každý desiaty Slovák (10 %). Polovica dlžníkov (51 %) so záväzkami po splatnosti má nesplatené splátky bankových úverov, zatiaľčo takmer tretina (vyše 31 %) dlhuje splátky úverov nebankovým subjektom. V prieskume z roku 2020 dominovali neuhradené splátky nebankových úverov (40 %), nesplatené pôžičky od bánk (36 %), poplatky za služby ako telefóny či internet (vyše 16 %) a neuhradené poplatky za bývanie (nájomné, energie). 

Nezaplatené záväzky slovenských domácností zisťoval prieskum spoločnosť KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK). Vlani muselo odložiť splácanie svojich dlhov ešte viac Slovákov (13 %). Boli to častejšie muži ako ženy a vo všeobecnosti ľudia v strednom veku 45 až 54 rokov (15 %). Dlžníci majú najčastejšie záväzky po splatnosti vo výške 500 až 5.000 EUR (43 %) alebo do 500 EUR (33 %). V porovnaní s prieskumom v roku 2020 sa zvýšil podiel väčších dlhov po splatnosti: dlhy po splatnosti vo výške 500 až 5.000 eur malo 40 % respondentov a znížil sa podiel menších nesplácaných dlhov do 500 eur rovnako 40 % Slovákov. Dlhy po splatnosti má síce viac len o necelé jedno percento Slovákov, ale zároveň sú tieto dlhy väčšie, resp. zvýšili sa nesplatené splátky bankových úverov v porovnaní s nesplatenými splátkami nebankových úverov. 

Najčastejším dôvodom nesplácania (50 %) je strata zamestnania, oveľa častejšie u mužov (61 %) ako u žien (41 %). Takmer 23 % Slovákov nespláca svoje záväzky z dôvodu choroby a každý piaty dlžník (21 %) uvádza ako dôvod vysoké splátky niektorých úverov. „Problémy so splácaním dlhov majú najčastejšie ľudia bez maturity a nezamestnaní, prípadne zamestnanci v priemysle, poľnohospodárstve a lesníctve a len minimálne ľudia pracujúci v štátnej správe, službách či armáde a bezpečnostných zložkách,“ dodáva Jaroslava Palendalová. Slováci sú voči dlžníkom s zvyčajne veľmi zhovievaví. Najčastejšie (33 %, resp. 32 %) súhlasia s tým, že hlavným dôvodom neschopnosti splácať dlhy je strata zamestnania alebo dlhodobá choroba a že do problémov so splácaním sa môže dostať každý, že je však potrebné dobre plánovať financie a mať rezervu na neočakávané výdavky. Takmer 12 % Slovákov si však myslí, že títo ľudia sa vyhýbajú zodpovednosti za svoje dlhy a že ide o osoby s nedostatočnou finančnou gramotnosťou (7 %).