pondelok 9. mája 2022

Upozorňujeme: Správne nastavenie súhlasu

Podľa Zákona o elektronických komunikáciách (§ 109 ods. 8) získavať a ukladať informácie zo zariadení používateľa internetu pri prezeraní webových stránok je možné iba s jeho preukázateľným súhlasom. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb už začal vykonávať kontroly získavania týchto súhlasov so spracúvaním a ukladaním súborov cookies, pričom môže udeliť aj pokuty.

Súbormi cookies sa rozumejú malé jednoduché textové súbory, ktoré webový server ukladá do zariadenia pri návšteve a prezeraní webových stránok. Žiadosti o súhlas s ukladaním a spracúvaním informácií prostredníctvom cookies sa na webových stránkach často objavujú vo veľkosti, ktorá prekrýva takmer celý ich obsah, a tým komplikujú používanie webových stránok zo strany používateľa. V niektorých prípadoch dokonca ani nemá na výber, a ak chce pokračovať v prehliadaní webovej stránky, musí kliknúť na tlačidlo „súhlasím“ alebo „prijať“. 

Spoločnosti používajú rôzne praktiky, aby prinútili používateľov „súhlasiť“. Prevádzkovatelia webových stránok sa cielene snažia dizajnovať možnosť udelenia súhlasu so spracovaním alebo ukladaním informácií prostredníctvom cookies tak, aby čo najviac používateľov kliklo na „súhlasím“. Pri kontrolách môže pritom  regulačný úrad za nesprávne nastavenie súborov cookies udeliť pokutu od 200 eur až do 10 % z obratu prevádzkovateľa webovej stránky.