štvrtok 12. mája 2022

SR: Zamestnanosť a mzdy v marci 2022

Hoci zamestnanosť aj mzdy na Slovensku medziročne vzrástli, reálne zárobky kvôli inflácii vo väčšine odvetví klesli. Podľa Štatistického úradu SR vo väčšine odvetví rástol tiež počet zamestnaných osôb. Naopak pokles počtu zamestnaných ľudí do 1 % vykázali dve odvetvia – priemysel, ktorý zamestnáva najviac ľudí o 0,7 % a súčasne veľkoobchod o 0,8 %.

Výraznejší nárast počtu zamestnaných bol zaznamenaný v odvetviach najviac zasiahnutých koronakrízou v predošlých dvoch rokoch, a to najmä v ubytovaní o 7,7 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 6,8 %. Zamestnanosť sa medziročne zvýšila tiež v informačných a komunikačných činnostiach o 4,9 %, v doprave a skladovaní o 3 %, maloobchode o 2,6 % či v predaji a oprave motorových vozidiel o 2 %. Mierne vzrástol počet zamestnaných osôb aj vo vybraných trhových službách či v stavebníctve. Od začiatku roka do konca marca 2022 sa výraznejšie zvýšil priemerný počet zamestnaných osôb v ubytovaní o 6,4 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 4,7 %, ale aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,3 %. Priemysel a veľkoobchod si udržali počas prvých troch mesiacov 2022 počet zamestnancov na rovnakej úrovni ako minulý rok. Úbytok zamestnancov medziročne nastal len v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,9 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda v marci 2022 v medziročnom najvýraznejšie vzrástla v ubytovaní (o 27,2 % na 903 eur). Dvojciferný rast miezd bol zaznamenaný aj v predaji a oprave motorových vozidiel (o 15,5 % na 1.252 eur), v maloobchode (o 13,7 % na 937 eur), vo veľkoobchode (o 13 % na 1.327 eur) a v stavebníctve (o 10,1 % na 869 eur). Najnižší rast miezd bol v odvetví, v ktorom sú dlhodobo najvyššie zárobky v SR, v informačných a komunikačných činnostiach (o 3,6 % na 2.472 eur). V priemysle, v ktorom je zamestnaných najviac osôb, mzdy vzrástli o 9,8 %. Po zohľadnení vysokého rastu spotrebiteľských cien (inflácie) reálne mzdy stúpli len v štyroch z 10 sledovaných odvetví. Rast reálnej mzdy zaznamenali tri odvetvia vnútorného obchodu, a ubytovanie. Zvýšenie v ubytovaní na úrovni 15,2 % je reakciou na rozbeh po takmer úplnom pandemickom zastavení služieb a tiež faktu, že dlhodobo zárobky v tomto sektore ekonomiky patria medzi najnižšie. Reálna mzda klesla najvýraznejšie v informačných a komunikačných činnostiach o 6,2 %, vo vybraných trhových službách o 2,9 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,8 %. V súhrne za prvé tri mesiace roku 2022 sa nominálna mesačná mzda medziročne zvýšila najvýraznejšie v ubytovaní o 26,5 % (846 eur). Najnižší rast nominálnej mzdy zaznamenali vybrané trhové služby o 4,9 % (1.206 eur). Po zohľadnení inflácie mesačná mzda reálne vzrástla v 5 odvetviach, najvýraznejšie v ubytovaní (o 15,7 %). Naopak najvyšší pokles reálnej mzdy nastal vo vybraných trhových službách o 4 %.