streda 22. júna 2022

Aktuálne: Kybernetické útoky a podvody

Na zvýšené riziko kybernetických bezpečnostných útokov na Slovensku upozornil Národný bezpečnostný úrad (NBÚ). Cieľom môže byť najmä infraštruktúra prevádzkovateľov základných služieb a prvkov kritickej infraštruktúry. A pred podvodnými mailami o nedostatkoch v daňovom priznaní varuje opäť finančná správa
.

Na zníženie rizika kyberútokov odporúča NBÚ vykonať preventívne bezpečnostné opatrenia: zvýšený monitoring sietí a systémov, kontrolu prístupu tretích strán či zákaz všetkých portov a protokolov, ktoré nie sú potrebné na prevádzku sietí, systémov a služieb. Preveriť treba aj účinnosť zálohovacieho manažmentu a aktualizovať procesy riadenia kybernetických bezpečnostných incidentov. Všetky rady nájdu používatelia na webovej stránke sk-cert.sk.

Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Neznámy odosielateľ v mene finančnej správy rozposiela daňovníkom e-mail, v ktorom ich informuje, že v daňovom priznaní, ktoré za nich podal zamestnávateľ, sú nedostatky a nekorektné informácie. Zároveň ich vyzýva k otvoreniu prílohy, v ktorej sa majú nachádzať podrobnosti a návod ako postupovať ďalej. Pod emailom je podpísané „Oddelenie evidencie daní“ a odosielaný je z neznámej adresy noreply@fInancnasprava.sk, pričom nejde v žiadnom prípade o oficiálnu adresu finančnej správy. Tá má svoje platné kontakty zverejnené na svojom internetovom portáli.

Finančná správa chce informovať verejnosť o týchto podvodných praktikách, aby sa občania zbytočne nenaleteli podvodníkom. Finančná správa vyzýva verejnosť, aby na takéto emaily nereagovali, neklikali v žiadnom prípade na priložené linky ani neotvárali prílohy a obrátili sa na políciu. Žiadne takéto emaily finančná správa nerozposiela.