piatok 24. júna 2022

Invalidita: Najčastejšie z chorôb

Na Slovensku je v súčasnosti vyše 225-tisíc poberateľov invalidného dôchodku. Nárok na tento druh dôchodku má každý zamestnanec či podnikateľ, ktorému bola uznaná invalidita a odpracoval stanovený počet rokov obdobia dôchodkového poistenia. Najčastejšou príčinou invalidity sú všetky civilizačné ochorenia – onkologické, srdcovocievne, metabolické ako diabetes, či choroby pohybového aparátu. Vo vyššej miere sa začínajú objavovať už aj psychické ochorenia. Úrazy sú prekvapivo zriedkavejšie.

Invalidita je zároveň spojená s doživotným poklesom príjmu a väčšina ľudí je odkázaná na podporu štátu. Priemerná výška invalidného dôchodku na Slovensku je však iba 415 eur. Kompenzovať finančný výpadok spojený so vznikom invalidity pomôže životné poistenie. Odporúča sa pritom zohľadniť, či kryje invaliditu komplexne – nielen z dôvodu úrazu, ale aj choroby. Pri poistení invalidity majú poisťovne obvykle čakaciu lehotu, ktorá sa pohybuje od 12 do 24 mesiacov. Ak sa teda u poisteného vyskytne invalidita v priebehu dvoch rokov od uzatvorenia poistenia, nemá nárok na poistné plnenie.

Pri nároku na poistné plnenie sa poisťovňa riadi rozhodnutím o invalidite, ktoré vydáva posudkový lekár. Invalidita musí byť priznaná rozhodnutím Sociálnej poisťovne, kedy pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presahuje 70 % v porovnaní so zdravou osobou. KOMUNÁLNA poisťovňa radí, aby pripoistenie invalidity chorobou alebo úrazom dopĺňalo aj poistenie smrti, trvalých následkov úrazu či kritických alebo onkologických ochorení a dohodnúť si percentuálne zľavy z poistenia.