piatok 24. júna 2022

Zelená domácnostiam: Aj na elektromobily, skútre či elektrinu

Z dodatočne vyčlenených finančných prostriedkov 30 mil. eur je v národnom projekte Zelená domácnostiam stále voľných 23 mil. eur.  Aktuálny dopyt po riešeniach využívajúcich obnoviteľné zdroje energií vysoko prevyšujú inštalačné aj dodávateľské možnosti, a to v rámci celej Európskej únie. Pomoc v energetickej kríze však nemusia predstavovať iba zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

V rámci reštartu národného projektu Zelená domácnostiam SIEA v júni 2022 navýšila rozpočet z pôvodných 15 miliónov eur na celkovú sumu 45 miliónov eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Využili sa pritom prostriedky z otvorených výziev Európskych štrukturálnych a investičných fondov, kde bol nízky záujem zo strany žiadateľov. Reagovalo sa tak na aktuálnu situáciu, kedy záujem domácností o príspevky na tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, slnečné kolektory a fotovoltické panely výrazne rastie, čo potvrdilo rekordne rýchle vyčerpanie alokovaných prostriedkov v rámci májovej výzvy. Ak sa reštart projektu a nový systém osvedčia, využije sa aj v budúcom období, kedy je na tento účel plánovaných ďalších viac ako 100 miliónov eur z Programu Slovensko.

Ďalšie navýšenie finančných prostriedkov by však teraz značne zvýšilo riziko nedočerpania alokácie projektu, a to z dôvodu horšej dostupnosti zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ale aj kapacity zhotoviteľov, ktorí zabezpečujú inštaláciu zariadení. Riešenie vidí SIEA vo vytváraní stabilného podnikateľského prostredia, ktoré umožní postupné zvyšovanie ich kapacít, nie v zaplavení trhu poukážkami, ktoré si domácnosti nebudú mať u koho uplatniť. V súvislosti so situáciou rezort hospodárstva rovnako uvíta rokovanie zo strany Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR s Európskou komisiou o uvoľnení podmienok štrukturálnych fondov na umožnenie kompenzácií vysokých cien energií. Zároveň sa analyzujú ďalšie možnosti zamerania podpory, napríklad na nákup elektromobilov a skútrov.