štvrtok 23. júna 2022

Radíme: Zdravé kúpanie

Skôr než vyrazíte k vode alebo na kúpalisko, odporúčame vopred si skontrolovať stav vybranej prírodnej vodnej plochy či umelého kúpaliska. Pravidelné týždenné aktualizácie zistíte na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva uvzsr.sk. Pri vodnej ploche a na kúpaliskách je nevyhnutné dodržiavať niekoľko preventívnych zásad, ktoré pomáhajú chrániť zdravie kúpajúcich sa.

Všeobecné zásady pri kúpaní
 • Kúpanie a pobyt na kúpaliskách je ideálny pre zdravých jedincov. 
 • Navštevujete oficiálne prevádzkované kúpaliská a vodné plochy, ktorých kvalita je monitorovaná orgánmi verejného zdravotníctva; pred ich návštevou sa informujte o ich aktuálnom stave.
 • Nenechávajte deti bez dozoru dospelej osoby.
 • Dodržiavajte zásady správania sa na kúpaliskách, pokyny prevádzkovateľov i výstražné upozornenia v blízkosti prírodných vodných plôch.
 • Všímajte si okolie, vrátane výskytu príznakov ochorenia u ostatných návštevníkov, držte si odstup od ľudí s príznakmi respiračného ochorenia alebo s podozrivou vyrážkou na tele.
 • Po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte, vyperte plavky a prezlečte sa do suchého oblečenia.
Zásady kúpania sa na prírodných vodných plochách
 • Nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody.
 • Do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci a ani tí nikdy nie jednotlivo, nepreceňujte svoje schopnosti a sily.
 • Vstupujte do vody postupne, vyhýbajte sa prudkému ochladeniu organizmu.
 • Nevstupujte do vody, ktorá na základe senzorických vlastností (farba, zákal, priehľadnosť, zápach) pôsobí odpudivo.
 • Nevstupujte do zelenej vody s premnoženými riasami a sinicami a nedovoľte ani deťom či zvieratám hrať sa s vysušeným vodným kvetom, ktorý vzniká po poklese hladín v zátokách a na brehu vodných plôch.
 • Nevstupujte do vody, v ktorej je nahromadený odpad.
 • Nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky alebo iné zvieratá.
Zásady kúpania sa na umelých kúpaliskách
 • Pred každým vstupom do vody sa osprchujte a prejdite brodiskom
 • Pred vstupom do bazéna si všimnite farbu vody, zákal či zápach, respektíve plávajúce nečistoty na hladine.
 • Nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči alebo výrazne po chlóre, ak sú na stenách bazéna slizovité povlaky, alebo ak sú steny a dno bazéna poškodené.
 • Nevstupujte do bazéna, pokiaľ viete, že máte prenosné ochorenie.
 • Používajte WC a dodržiavajte zásady osobnej hygieny.
 • Rešpektujte výstražné označenia pri bazéne.
 • Neskáčte do vody tam, kde je to zakázané, môžete ublížiť nielen sebe, ale aj iným ľuďom.
Vodou vo verejných bazénoch sa najčastejšie šíria pôvodcovia črevných nákaz, ktoré vyvolávajú hnačky najmä u detí, tiež vírusové ochorenia ako zápaly očných spojoviek či vírusový zápal pečene typu A. Možno sa nakaziť aj parazitárnymi červami (mrľa ľudská, škrkavka detská). Deti a dospelí sú na umelých kúpaliskách vystavení aj pôsobeniu mikroskopických húb, plesní a kvasiniek, ktoré vyvolávajú povrchové ochorenia kože, nechtov, vlasov a slizníc a prejavujú sa úporným svrbením. Ide najmä o rôzne typy dermatitíd, urologické aj gynekologické infekcie. Voda, napríklad na prírodných vodných plochách, môže byť tiež kontaminovaná aj výlučkami hlodavcov a psov. Na ľudí sa môžu preniesť leptospiry. Tie vyvolávajú ochorenie, ktoré sa prejavuje podobne ako pri chrípke, alebo prebieha s príznakmi ochorení centrálnej nervovej sústavy (zápal mozgu a mozgových blán), s postihnutím pečene a obličiek. Mikrobiologická kontaminácia môže spôsobiť po prehltnutí vody žalúdočné a črevné problémy, u detí hnačky. Podľa odborníkov môže dôkladné osprchovanie znížiť riziko kontaminácie až desaťnásobne.