utorok 21. júna 2022

Pasívne fajčenie: Ohrozuje aj domáce zvieratá

Podľa Európskej federácie výrobcov potravín pre domáce zvieratá žije v našich domácnostiach 890 tisíc psov a 550 tisíc mačiek. Zvieratá v domácnostiach s fajčiarmi sú pritom tiež vystavené negatívnym dopadom pasívneho fajčenia. Takmer polovica fajčiarov (45,4 %) oslovených v prieskume Benes Consulting Group a Instant Research IPSOS (812 fajčiarov vo veku 18-65 rokov, majiteľov domácich zvierat, apríl 2022) si však toto riziko neuvedomuje. Pritom až štvrtina respondentov fajčí v priestoroch, ktoré zdieľajú so svojimi miláčikmi. 

MVDr. Zita Filipejová, Ph.D. varuje: „Pri fajčení cigariet sa uvoľňujú do ovzdušia pevné častice dymu, ktoré sa usadzujú aj na srsti zvierat. Práve tie komplikujú ich každodennú hygienu, nakoľko pri čistení srsti sa dostávajú do ich tela. Domáci miláčikovia sú tak vystavení zvýšenému riziku rakoviny pľúc, dutiny nosnej, lymfatických uzlín či viacerým respiračným problémom, ktoré spôsobuje práve pasívne fajčenie. V prípade ak už zviera má nejaký zdravotný problém, ako je napríklad astma, zúžená priedušnica alebo trpí bronchitídou, môže fajčenie v jeho prítomnosti viesť aj k ďalším zdravotným komplikáciám, napríklad k vzniku atopickej dermatitídy. Život ohrozujúci stav, ktorý môže nastáť inhaláciou plynov, je nekardiogenný edém pľúc alebo zavodnenie pľúc." Fajčiari sú ochotní urobiť zmenu. Pre viac ako tretinu opýtaných Slovákov je zdravie štvornohého priateľa dôvodom, prečo definitívne s cigaretami skoncovať. No a necelá polovica respondentov (43 %) by kvôli zvieratku prešla na menej rizikové bezdymové alternatívy ako elektronické cigarety alebo napríklad zariadenie na nahrievaný tabak IQOS. V prípade, keď sa dozvedia o negatívnom vplyve fajčenia na domáce zvieratá, chcú hľadať riešenia a zistené informácie ďalej komunikovať. Pre tretinu opýtaných sú tieto informácie dôvodom na konzultáciu s veterinárom. Diskutovať o probléme v kruhu rodiny chce približne tretina respondentov a štvrtina by informácie zdieľala s inými majiteľmi domácich zvierat.

V prieskume boli psičkári vo vedení. Psi robia spoločnosť takmer trom štvrtinám (73 %) dospelých fajčiarov. Až dve tretiny si počas venčenia aj zapália cigaretu a pre skoro štvrtinu opýtaných ide dokonca o akýsi rituál. Približne 40 % opýtaných sú majiteľmi mačiek. No zaujímavé čísla priniesli aj chovatelia hlodavcov (vyše 10 %) alebo zajacov, ktorých má doma 8 % opýtaných. Pasívne fajčenie psov je jednou z príčin rakoviny pľúc a nosných dutín. Avšak len 20 % majiteľov psov z radov fajčiarov si riziko vplyvu pasívneho fajčenia uvedomuje. V prípade, že pes trpí ochorením dýchacích ciest, cigaretový dym ho ešte viac zhorší. Rizikom pasívneho fajčenia je vyššia dychová frekvencia, kolaps priedušnice či bronchitída. Rakovine ústnej dutiny či rakovine lymfatických uzlín sú zase vystavené mačky fajčiarov. Môžu za to to pevné častice, ktoré vznikajú spaľovaním tabaku a usadzujú sa v srsti mačiek. Tie totiž venujú veľkú časť dňa jej „čisteniu“, kedy si srsť olizujú a prichádzajú tak do kontaktu so škodlivými pevnými časticami z cigariet. A práve tie môžu vyvolať rakovinu. Toto riziko si uvedomuje iba necelých 14 % majiteľov mačiek. Ostatní o tom vôbec nevedia, alebo sa nad tým nikdy nezamýšľali.

Riziká pasívneho fajčenia pre zvieratá
PSY: Pevné častice cigaretového dymu sa im ukladajú v pľúcach, jeho vdychovanie môže spôsobovať rakovinu pľúc. Rakovinou dolných dýchacích ciest sú pasívnym fajčením ohrozené krátkosrsté plemená, rakovina nosných dutín môže postihnúť plemená s dlhým ňufákom. Fajčenie v ich blízkosti zhoršuje ich doterajšie zdravotné problémy a fatálne sa môže podpísať na kolapse priedušnice, hrozí im aj bronchitída
MAČKY: Riziko rakoviny ústnej dutiny spôsobuje fakt, že pevné častice z cigaretového dymu sa ukladajú do ich srsti, ktorú si olizujú. Čoraz viac  trápi mačky, ktoré žijú v jednej domácnosti s fajčiarmi, tiež  rakovina lymfatických uzlín. Pasívne fajčenie negatívne vplýva aj na ich dýchacie cesty a môže byť spúšťačom astmy.
VTÁKY: Cigaretový dym im spôsobuje kožné problémy, pevné častice dymu môžu zapríčiniť aj zvýšené šklbanie peria. Hrozí tiež otrava nikotínom pri kontakte s cigaretovým ohorkom.
ZAJACE: Dym z cigariet sa ukladá vo výplňových materiáloch, ktoré majú umiestnené v klietkach. Ovplyvňuje dýchacie cesty, privodiť im môže aj rôzne infekcie.