piatok 24. júna 2022

EU: Nelegálny trh s cigaretami

Vlády prišli o 10,4 miliardy eur, ktoré mohli použiť na podporu ľudí v ťažkých časoch poznačených rekordnou infláciou. Výročná štúdia KPMG pre Philip Morris International Inc. (PMI) zistila, že celková odhadovaná spotreba nelegálnych cigariet v Európskej únii sa minulý rok zvýšila o 3,9 % na 35,5 miliardy kusov a dosiahla tak podiel 8,1 % z celkovej spotreby.

Podľa zistení KPMG bol nárast spotreby nelegálnych výrobkov v EÚ do značnej miery spôsobený odhadovaným 33-percentným nárastom spotreby falšovaných výrobkov vo Francúzsku. Celkovo zostáva Francúzsko najväčším trhom s nelegálnymi cigaretami v EÚ. Ich podiel na celkovej spotrebe tam dosiahol 29 %, čo je výrazný nárast oproti 13 % v roku 2017. Samotné Francúzsko pritom skoncentrovalo až 64,7 % celkovej spotreby falšovaných cigariet v EÚ. Naopak zhruba polovica členských štátov, 16 z 27, zaznamenala v roku 2021 pokles alebo stabilnú spotrebu nelegálnych cigariet. Medzi týmito krajinami zaznamenalo jeden z najväčších poklesov Poľsko, kde sa podarilo podiel nelegálnej spotreby znížiť o 3,7 percentuálneho bodu.

Štúdia zároveň ukazuje, že v dôsledku pokračujúcich obmedzení v súvislosti s pandémiou COVID-19 došlo k posilneniu kriminálnych aktivít v oblasti falšovaných cigariet priamo vo vnútri EÚ. Podľa zistení KPMG sa nelegálne výrobné závody čoraz viac presúvajú na západ Európy, aby sa priblížili ku koncovým trhom s najvyššími cenami. Pokiaľ by sa objem cigariet identifikovaných v štúdii predal legálne, vlády by na daniach vybrali o 10,4 miliardy eur viac. Tieto peniaze však namiesto do verejných rozpočtov prúdia do rúk organizovaného zločinu.