utorok 21. júna 2022

EU: Vzdelávanie, digitalizácia aj boj proti chudobe

Najnovší prieskum Eurobarometra preukázal širokú podporu spolupráce Európskej únie s krajinami po celom svete. Skúmal tiež vnímanie dôležitosti podpory vzdelávania a digitalizácie v partnerských krajinách. Viac ako deväť z desiatich respondentov (91 %) súhlasí s tým, že jednou z hlavných priorít činnosti Európskej únie v partnerských krajinách by mala byť podpora vzdelávania pre všetkých. Takmer osem z desiatich (79 %) si myslí, že je dôležité, aby EÚ podporovala partnerské krajiny pri prechode na digitálne technológie.

Podľa 80 % respondentov by mal byť aj boj proti chudobe v partnerských krajinách jednou z hlavných priorít EÚ, čo je od roku 2020 nárast o 3 body. EÚ má tiež širokú podporu v boji proti zmene klímy v partnerských krajinách, pričom 89 % respondentov tvrdí, že je to dôležité. Ďalším z kľúčových zistení je zvýšený záujem o mier a bezpečnosť, pričom štyria z desiatich (40 %) respondentov to považuje za najpálčivejšiu výzvu pre budúcnosť partnerských krajín. Je to nárast o osem percentuálnych bodov od novembra do decembra 2020, kedy to bola tretia najspomínanejšia naliehavá výzva. Druhou najpálčivejšou spomenutou výzvou je zdravie (39 %), po ňom nasleduje vzdelávanie (37 %) a voda a hygiena (30 %). Jedna štvrtina (25 %) si myslí, že hospodársky rast a zamestnanosť sú najnaliehavejšie pre budúcnosť partnerských krajín, zatiaľčo 24 % uviedlo demokraciu a ľudské práva a 23 % potravinovú bezpečnosť a poľnohospodárstvo. 

Politika EÚ týkajúca sa medzinárodných partnerstiev a finančné záväzky na jej podporu sú naďalej silné: EÚ a jej členské štáty spoločne zostávajú najväčším globálnym darcom oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA). Oficiálna rozvojová pomoc Team Europe v roku 2021 vzrástla o 4,3 % v porovnaní s rokom 2020, zo 67,3 miliardy EUR na 70,2 miliardy EUR (na základe predbežných údajov OECD za rok 2021). Ako popredný svetový darca so 43 % celosvetovej ODA stojí Team Europe pevne po boku partnerských krajín v súlade s podporou občanov pre medzinárodnú spoluprácu.