utorok 21. marca 2017

Aktuálne: Bezplatný rozbor vody
Pri príležitosti Svetového dňa vody sa na Slovensku opäť ponúka bezplatný rozbor vody z domácich studní.

Bratislavská vodárenská spoločnosť vykoná bezplatnú analýzu vzoriek vody na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť. Záujemcovia môžu 22. marca (streda) v čase od 8.00 do 18.00 hodiny priniesť vzorky vody do budovy divízie chemicko-technologických a laboratórnych činností BVS na Bojnickej ulici 6 v Bratislave. Aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava v stredu 22. marca bezplatne laboratórne vyšetrí vzorky vody zo studní na dusičnany a dusitany. Záujemcovia môžu vzorky priniesť v čistých fľašiach s objemom aspoň pol litra v čase od 8.00 – 13.00 h na RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8. Výsledky vyšetrení budú zverejnené na webovej stránke www.ruvzba.sk podľa prideleného identifikačného čísla.

Vodu zo studne si môžu nechať bezplatne skontrolovať tiež ľudia z východného Slovenska. Rozbory sa budú v tento deň vykonávať v zákazníckych centrách príslušných závodov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) Košice v čase od 8.00 do 14.00 h. Záujemca môže priniesť vzorku v čistej 0,3 litrovej PET alebo sklenenej fľaši. Najlepšie odobratú v ten istý deň a výsledok mu bude oznámený na mieste. V prípade záujmu o hromadnú analýzu organizovanú starostom obce pre väčší počet záujemcov je potrebné vopred dohodnúť termín telefonicky.

Počas celého marca t.r. ponúka bezplatný rozbor vody zameraný na množstvo dusičnanov vo vode a na tvrdosť vody aj BR-A1 zo Žiliny. Žiadosť o bezplatný rozbor vody je možno odoslať na mailovú adresu grajciarova@cistavoda.sk alebo sa skontaktovať cez telefónne číslo 0905 063 936 (po. - pia. od 7:30 do 15:30). Po prepláchnutí niekoľkých litrov vody (je potrebné nechať vodu min. 2 minúty odtiecť) odoberte z vodného zdroja dostatočnú vzorku vody a nalejte ju do čistej fľaše s objemom 0,5 l. K fľaši so vzorkou vody je potrebné napísať kontaktné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a adresu. 

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody v roku 1992 so zámerom upozorniť na dôležitosť zachovania a ochrany zdrojov vody. Témou tohtoročného Svetového dňa vody sú odpadové vody. Celosvetovo sa ročne vyprodukuje 1500 kubických kilometrov odpadových vôd rôzneho stupňa znečistenia. V rozvojových krajinách sa vyše 80 percent všetkých odpadových vôd vypúšťa bez akéhokoľvek čistenia.