piatok 24. marca 2017

Obaly: Z plastov zozbieraných v oceánskych vodách
K prvým zariadeniam expedovaným v obaloch vyrobených recykláciou oceánskych plastov bude patriť notebook. Už v roku 2017 sa v rámci pilotného programu využije takmer 7,3 ton plastov, ktoré by inak naďalej znečisťovali oceán. 

Balenie bude obsahovať aj edukatívnu časť so zámerom zvýšiť povedomie o riešeniach ozdravenia  oceánskeho ekosystému. Aby sa zaistilo, že recyklované balenie neskončí opäť ako odpad v oceáne, bude označené symbolom pre druhotnú recykláciu. Tieto obaly sú navrhnuté ako HDPE (vysokohustotný polyetylén, ktorý je bežne recyklovateľný) tak, aby ho bolo možné z 93 % hmotnosti recyklovať a využiť v rámci takzvanej cirkulárnej ekonomiky (využíva primárne recyklované materiály).

Dodávateľský reťazec oceánskych plastov tvorí viacero článkov. Partneri zachytia vyhodené plasty ešte pred vstupom do oceánu (na plážach, pobreží aj vo vodných tokoch). Použitú umelú hmotu potom zmiešajú s plastom priamo z oceánu (25%) a ďalšími recyklovanými HDPE plastmi (zvyšných 75%) zo zdrojov ako fľaše či krabice od jedla. Nakoniec sa z toho vymodeluje nová plastová výplň  v balení na laptop. 

Nový pilotný program nasleduje po úspešnej štúdii udržateľnosti spustenej v marci 2016 na Haiti. Podľa nedávnej  štúdie sa len v roku 2010 dostalo do oceánu 4,8 až 12,7 ton plastového odpadu.