pondelok 20. marca 2017

Trend: Dátová analytika v najbližších troch rokoch zažije rozmach
Podľa nezávislej štúdie bude v roku 2020 využívať dátovú analytiku 90% spoločností. Dnes ju využíva v kľúčových oblastiach svojho podnikania už 40% firiem a takmer štvrtina plánuje takéto riešenia zaviesť v priebehu najbližšieho roka.

Podľa analýzy Forrester Consulting na základe prieskumu pre Atos až 44% respondentov vníma ako významný problém nárast rozmanitosti neštruktúrovaných typov dát. Tradičná prax dátových síl a nedostatok koordinácie IT a biznis funkcií zase znepokojuje 35%. Firmy však už podnikajú kroky na prekonanie týchto problémov. Väčšina opýtaných spoločností označila nasledovné iniciatívy za kritické priority pre nasledujúcich 12 mesiacov: zlepšenie vzťahu IT a biznisu (71%) a reorganizácia IT tak, aby lepšie zodpovedali potrebám biznisu (66%).

Prieskum skúmal aj ambície a priority v rámci 11 priemyselných odvetví. V sieťových odvetviach sa napríklad dátová analytika vníma ako predpoklad rozvoja inteligentných sietí. V oblasti priemyselnej výroby je zase úzko spájaná s inteligentnou továrňou, zvlášť s oblasťou prediktívnej údržby. Forrester upozorňuje najmä na potrebu dôsledne si stanoviť jasné a vyčísliteľné obchodné ciele pre všetky iniciatívy dátovej analytiky – táto zmena je rovnako o procesoch a kultúre ako o technológiách.

Prostredníctvom elektronického dotazníka bolo oslovených 583 obchodných a IT lídrov z firiem v Severnej Amerike, Európe a Ázii. Prieskum pokryl 11 odvetví vrátane energetiky a sieťových odvetví, finančných služieb a poisťovníctva, telekomunikácií, maloobchodu, štátnej správy a priemyselnej výroby. Priemyselná výroba zahŕňala high-tech výrobu, automobilový priemysel, výrobu spotrebného tovaru, farmaceutickú výrobu, chemický priemysel a kovospracujúci priemysel. Na prieskume sa zúčastnili riaditelia, viceprezidenti a osoby z najvyššieho vedenia s rozhodovacími právomocami. Štúdia sa začala v septembri 2016 a bola zavŕšená v novembri 2016.