streda 22. marca 2017

Radíme: Daňové priznanie elektronicky II.
Po úspešne ukončenej registrácii na portáli Finančnej správy, ktoré sme presne popísali v prvej časti nášho príspevku, je možné pristúpiť k samotnému prihláseniu sa.

Ak uprednostníte prihlásenie pomocou eID a BOK, môžete použiť aj Ústredný portál verejnej správy. Pri ďalších prihláseniach už môžete použiť prihlásenie cez identifikátor a heslo. Identifikátor sa nachádza v pravom hornom rohu stránky už po prihlásení a heslo sa vpisuje do prihlasovacieho formulára. Ak sa budete prihlasovať pomocou elektronického podpisu (KEP), kliknite na možnosť prihlásiť sa cez Zaručený elektronický podpis a podpíšete sa svojim elektronickým podpisom. Pri ďalších prihláseniach môžete rovnako použiť prihlásenie cez identifikátor a heslo. Pri prihlásení po registrácii pomocou registračného formulára zvolíte možnosť Identifikátor a heslo. Do formulára vložíte dané údaje a pokračujete na stránku.

Pri zastupovaní daňových subjektov je potrebné sa už priamo na stránke, v ich osobnej internetovej zóne, autorizovať. Spravia tak kliknutím na „Žiadosť o autorizáciu“ a vyplnením príslušného formulára. K autorizácii k príslušnému objektu dôjde až po tom, ako bol používateľ upozornený emailom. Dovtedy sa mu bude zobrazovať len fiktívny subjekt. Autorizácia môže trvať od 24 hodín do 10 dní. 

Finančná správa má pripravenú aj aplikáciu na vypĺňanie tlačív eDANE. Všetky aktuálne tlačivá sa v nej dajú vyplniť, podpísať kvalifikovaných elektronickým podpisom  alebo elektronickou značkou a následne odoslať ako podanie. Aplikáciu si môžete stiahnuť na stránke Finančnej správy, kde si v sekcii „Technické predpoklady na strane klienta“ stiahnete „Java, verzia 6 a novšia“ a potom aj formuláre v ikone „eDane java verzia“.