utorok 21. marca 2017

Upozorňujeme: Ekologická likvidácia batérie
Batérie nepatria v žiadnom prípade do odpadkového koša, popolnice ani kontajnera s komunálnym odpadom, pretože môžu vážne poškodiť životné prostredie.

Nepoužívané batérie patria do červených košov pre elektroodpad. Zberné boxy na staré batérie (tužkové, gombíkové, monočlánky a akumulátory) nájdete aj v niektorých predajniach. Po roztriedení podľa elektrochemických typov putujú do recyklačných zariadení, kde sú z nich zložitými technologickými postupmi získavané najmä kovy, akými sú napr. olovo, nikel, zinok, mangán, kadmium, kobalt a ďalšie.

Dôležitá je však aj úspešnosť recyklácie – na opätovné využitie sa vráti vyše 60% spotrebovaných surovín! A že má recyklácia zmysel, dokazujú aj čísla - v roku 2016 sa len v predajniach Datartu vybralo 921 kg batérií.