utorok 21. marca 2017

Radíme: Daňové priznanie elektronicky I.
Povinnosť podať daňové priznanie elektronicky má momentálne na Slovensku daňový subjekt - platiteľ dane z pridanej hodnoty a jeho zástupca, ďalej daňový poradca a advokát za daňové subjekty, ktoré zastupujú pri správe daní.

Prvým krokom pri podaní daňového priznania elektronicky je registrácia na portáli Finančnej správy. Ak vlastníte občiansky preukaz s elektrickým čipom (eID) a aktivovaným BOK kódom, môžete sa registrovať pomocou neho. Stačí sa prihlásiť cez portál ÚPVS a doplniť údaje do vygenerovanej tabuľky. Po registrácii obdržíte e-mail s aktivačným linkom. Po kliknutí naň sa zobrazia údaje, ktoré skontrolujete a potvrdíte. Tým aktivujete registráciu a dostanete druhý aktivačný e-mail s uvedeným identifikátorom. Druhou možnosťou je kliknúť na Registráciu KEP-om a podpísať sa svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom (predtým ZEP, zaručený elektronický podpis). Vyplníte údaje v tabuľke a pošlete. Následne obdržíte e-mail s aktivačným linkom, na ktorý kliknete a potvrdíte napísané údaje. Tým sa aktivuje registrácia a dostanete druhý aktivačný e-mail.

Môžete sa zaregistrovať aj cez formulár na stránke Finančnej správy, ktorý vyplníte a odošlete. Následne obdržíte e-mail s aktivačným linkom, na ktorý kliknete. Potom dostanete notifikačný e-mail, ktorý si vytlačíte a osobne donesiete na Finančnú správu. Pri osobnej autorizácii na Finančnej správe predložíte: notifikačný e-mail, 2 x dohodu o elektronickom doručovaní (s úradne overeným podpisom, prípadne podpísané priamo pred správcom dane), fyzická osoba – vyplnený evidenčný list, podnikatelia živnostenský list alebo výpis z obchodného registra a v prípade zastupovania úradne overené splnomocnenie. Tieto dokumenty s úradne overenými podpismi môže žiadateľ poslať aj poštou, ale odporúča sa predtým kontaktovať Finančnú správu so žiadosťou o ukončenie registrácie len zaslaním dokumentov. Žiadateľ následne dostane elektronickú značku, pomocou ktorej sa bude na portáli Finančnej správy autorizovať.
Proces registrácie, prihlásenia a autorizácie môže trvať aj niekoľko dní. V prípade, že budete na odpoveď čakať dlhšie ako 24 hodín, odporúča sa telefonicky kontaktovať s Daňovým úradom alebo Finančnou správou.