utorok 7. marca 2017


EÚ: Ceny za lieky sú vysoké
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je prístup k základným liekom súčasťou práva na zdravie. Európsky parlament však poukázal na najnovšie zistenia o výrazných rozdieloch v oblastiach predaja a dostupnosti nových liekov medzi jednotlivými členskými štátmi.

Dôvodom môže byť kombinácia viacerých faktorov: ceny, zásobovanie a skladovanie liekov aj ich nízka kvalita, nedostatočná výroba liekov a ich nevhodné využívanie, ako aj často skostnatené pravidlá udeľovania patentov. Ceny nových liekov v EÚ pritom za ostatné desaťročia výrazne vzrástli, čím sa stali pre mnohých občanov EÚ nedostupnými! Vysoká úroveň verejných prostriedkov využívaných na výskum a vývoj sa zatiaľ do cien liekov nepremietla. Zákonodarcovia tak požadujú väčšiu transparentnosť nákladov na výskum a vývoj, vrátane pomeru výskumu financovaného z verejných prostriedkov a procesu uvádzania liekov na trh. Parlament tiež vyzval Radu a Komisiu, aby posilnili rokovacie kapacity členských štátov na zabezpečenie cenovo dostupného prístupu k liekom v celej EÚ. Zmeny si vyžiadajú aj prijatie novej legislatívy na úrovni EÚ.

Uznesenie Európskeho parlamentu tiež registruje prehlbovanie priepasti medzi rastúcou rezistenciou voči antimikrobiálnym látkam a vývojom nových antimikrobiálnych látok. Choroby odolné voči liekom by do roku 2050 mohli na celom svete zapríčiňovať 10 miliónov úmrtí ročne. Podľa odhadov zomrie v EÚ každoročne najmenej 25.000 ľudí v dôsledku infekcií spôsobených rezistentnými baktériami. Za posledných 40 rokov bola pritom vyvinutá len jedna nová trieda antibiotík.