štvrtok 9. marca 2017

EU: Európania a digitálne technológie
Európania využívajú digitálne technológie čoraz viac, napokon 79% Európanov surfuje po internete minimálne raz týždenne, čo je nárast o 3 percentuálne body oproti roku 2016.

Podľa aktuálneho indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI):
- 78% používateľov internetu si prehráva alebo sťahuje hudbu, filmy, fotografie, hry.
- 70% európskych používateľov internetu číta správy online (64% v roku 2013).
- 63% používa sociálne siete (57 % in 2013).
- 66% nakupuje online (61 % in 2013).
- 59% využíva internetové bankovníctvo (56 % in 2013).
- 39 % používa internet na telefonovanie (33 % in 2013).
- Slováci majú dobrú úroveň digitálnych zručností (74% z nich pravidelne používa internet, 53% má aspoň základné digitálne zručnosti): 65% číta správy online, 69% využíva sociálne siete a 55% používa hlasové alebo video hovory cez internet.

Európska komisia v rámci svojej stratégie jednotného digitálneho trhu pracuje na posilnení dôvery v online svet. V máji 2018 nadobudnú účinnosť nové pravidlá EÚ o ochrane údajov spolu s novými pravidlami o súkromí v elektronickej komunikácii. Komisia pracuje aj na sprístupnení väčšieho množstva obsahu na internete cez hranice. Už od roku 2018 Európania budú môcť pri cestovaní po EÚ využívať svoje predplatené služby, aby mohli sledovať filmy, počúvať hudbu, hrať videohry a čítať elektronické knihy.  Komisia tiež navrhla, aby sa vysielateľom uľahčilo sprístupňovať programy na internete v iných členských štátoch EÚ.

Digitálne technológie využívajú stále viac aj podniky. Napríklad používanie obchodného softvéru na elektronickú výmenu informácií (z 26% podnikov v roku 2013 na 36% podnikov v roku 2015) alebo odosielanie elektronických faktúr (z 10% v roku 2013 na 18% v roku 2016). Elektronický obchod tiež rastie, ale pomaly. Mierne vzrástol aj u malých a stredne veľkých podnikov (zo 14% v roku 2013 na 17% v roku 2016). Menej než polovica týchto spoločností však predáva tovar a služby do iného členského štátu EÚ. Na Slovensku existuje značný potenciál pre lepšiu integráciu digitálnych technológií podnikmi v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ.

V roku 2016 EK navrhla nové pravidlá s cieľom podporiť elektronický obchod odstránením geografického blokovania, cenovým zatraktívnením a zefektívnením cezhraničného dodávania balíkov a posilnením dôvery zákazníkov vďaka lepšej ochrane a presadzovaniu predpisov. Rovnako navrhla aj zjednodušenie prostredia dane z pridanej hodnoty pre podniky venujúce sa elektronickému obchodu v EÚ. Keď tieto iniciatívy schváli Európsky parlament a členské štáty, ľudia a spoločnosti budú môcť ľahšie nakupovať a predávať v cezhraničnom kontexte.

DESI je zložený index na meranie pokroku členských štátov EÚ smerom k digitálnej ekonomike a spoločnosti. Zhŕňa niekoľko ukazovateľov týkajúcich sa kombinácie aktuálnych politických opatrení na úrovni Európy v oblasti digitalizácie. Cieľom je pomôcť identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú prioritné investície a opatrenia v záujme vytvorenia skutočne jednotného digitálneho trhu.