štvrtok 9. marca 2017

VSE: Opravné faktúry s nižšími cenami
Východoslovenská energetika zníži koncovú cenu oproti roku 2016 v priemere o 2,35% . Zníženie sa týka domácnosti aj malých firiem vo všetkých tarifách. K poklesu došlo predovšetkým vďaka zníženiu ceny za dodávku (časť ceny, ktorú ovplyvňuje VSE), a to až takmer o 10%.

VSE začne čo najskôr rozposielať opravné faktúry a upravovať rozpisy preddavkov. Zákazník zároveň obdrží sprievodný list s vysvetlením jeho konkrétnej situácie. Napríklad, ak už faktúru zaplatil, dostane spolu s opravnou faktúrou aj komplexnú informáciu o tom, ako a prečo sa opravuje faktúra, kedy a akým spôsobom sa mu vráti rozdiel a pod. Potrvá však niekoľko dní až týždňov, kým VSE nastaví všetky procesy a začne listy rozposielať.

Zákazníci nemusia podniknúť žiadne kroky. Tí, ktorí napriek nepriehľadnej situácii uhrádzali svoje preddavkové platby načas, VSE už uhradené platby započíta. Žiadnemu zákazníkovi zároveň doteraz neprerušili dodávku elektriny a ani neprerušia a rovnako VSE odpúšťa poplatky za upomienky.