streda 8. marca 2017

EU: Len 1 z 3 riadiacich pracovníkov sú ženy a aj tie zarábajú menej  
Riadiaci pozíciu zastáva vo  firmách s 10 a viac zamestnancami so sídlom v Európskej únii približne 7,3 milióna osôb: 4,7 miliónov mužov (65%) a 2,6 milióna žien (35%). Hoci teda ženy tvoria takmer polovicu všetkých zamestnancov v EÚ, na riadiacich pozíciách sú naďalej zastúpené nedostatočne.

Na Slovensku dosahuje podiel žien na riadiacich pozíciách 38%, čo je mierne nad priemerom EÚ. Najlepšie v tomto ohľade je na tom Lotyšsko, ktoré je zároveň jediným členským štátom EÚ, kde riadiacu pozíciu zastáva viac žien ako mužov (53%). Nasledujú Bulharsko, Poľsko (obe 44%), Írsko (43%), Estónsko (42%), Litva, Maďarsko a Rumunsko (všetky 41%). Naopak, žien na riadiacich pozíciách bolo najmenej v Nemecku, Taliansku, na Cypre (všetky 22%), v Belgicku,  Rakúsku (obe 23%) a v Luxembursku (24%).

Medzi jednotlivými členskými štátmi zároveň existujú výrazné rozdiely aj v odmeňovaní. Z aktuálnych údajov z roku 2014 podľa Eurostatu ženy na riadiacich pozíciách v EÚ zarábajú v priemere o 23,4% menej ako muži.  Tieto rozdiely boli najnižšie v Rumunsku (5%), nasledovali Slovinsko (12,4%), Belgicko (13,6%) a Bulharsko (15%). Naopak, ženy na riadiacich pozíciách zarábali až o takmer tretinu menej ako ich mužskí kolegovia v Maďarsku (33,7%), Taliansku (33,5%) a v Českej republike (29,7%). Slovensko je krajina so 4.najvyšším rozdielom v odmeňovaní mužov a žien a dosahuje mieru 28,3%.