pondelok 6. marca 2017

EÚ: Digitalizácia postupuje, aj keď by mohla byť rýchlejšia
Európska komisia uverejnila výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), ktorý je nástrojom na prezentáciu výkonnosti 28 členských štátov v širokom spektre oblastí od prepojenosti a digitálnych zručností až po digitalizáciu podnikov a verejných služieb.

Celkovo EÚ pokročila a zlepšila svoje digitálne skóre o tri percentuálne body v porovnaní s minulým rokom, ale pokrok by mohol byť rýchlejší a situácia sa v jednotlivých členských štátoch líši (digitálna priepasť medzi najdigitalizovanejšou a najmenej digitalizovanou krajinou je 37 percentuálnych bodov v porovnaní s 36 percentuálnymi bodmi v roku 2014). Tento rok vedú v DESI Dánsko, Fínsko, Švédsko a Holandsko a za nimi nasleduje Luxembursko, Belgicko, Spojené kráľovstvo, Írsko, Estónsko a Rakúsko. Prví traja digitálni aktéri EÚ vedú aj v celosvetovom meradle pred Južnou Kóreou, Japonskom a Spojenými štátmi. Spomedzi štátov EÚ zasa najviac pokročili Slovensko a Slovinsko. Slovensko dosahuje celkové skóre3 0,46 a je na 21. mieste z 28 členských štátov EÚ. Skóre Slovenska bolo nižšie ako priemer EÚ a za posledný rok rástlo pomalším tempom ako v EÚ. Slovensko teda patrí do skupiny krajín, ktoré zaostávajú. Napriek niektorým zlepšeniam niekoľko členských štátov vrátane Poľska, Chorvátska, Talianska, Grécka, Bulharska a Rumunska v porovnaní s priemerom EÚ v digitálnom rozvoji ešte stále zaostáva.

Komisia už predstavila všetky hlavné iniciatívy v rámci stratégie jednotného digitálneho trhu. Európsky parlament a členské štáty sa vyzývajú, aby tieto návrhy prijali čo najskôr, aby Európa mohla čo najviac profitovať z digitálnych príležitostí. Na základe výsledkov DESI v máji predstaví Európska komisia svoje strednodobé preskúmanie stratégie jednotného digitálneho trhu s cieľom určiť, kde treba viac snahy alebo legislatívnych návrhov na riešenie budúcich výziev.

DESI je zložený index na meranie pokroku členských štátov EÚ smerom k digitálnej ekonomike a spoločnosti. Zhŕňa niekoľko ukazovateľov týkajúcich sa kombinácie aktuálnych politických opatrení na úrovni Európy v oblasti digitalizácie. Cieľom je pomôcť identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú prioritné investície a opatrenia v záujme vytvorenia skutočne jednotného digitálneho trhu.