piatok 10. marca 2017

EU: Verejné služby online
Európania využívajú viac verejných služieb dostupných cez internet. Ako sú na tom Slováci?

Na internete je k dispozícii viac služieb a sú čoraz sofistikovanejšie. Ide napríklad o služby, ktoré umožňujú ľuďom využívať internet na informovanie úradov o novom bydlisku, narodení dieťaťa a ďalších dôležitých životných situáciách. A podľa prieskumu 34% používateľov internetu predkladalo formuláre verejnej správe online namiesto tlačenej verzie (nárast z 27% v roku 2013). Na Slovensku je potrebné podstatne zlepšiť komplexnosť digitálnych verejných služieb, aby sa podporila digitálna ekonomika aj spoločnosť.

Ako súčasť akčného plánu pre elektronickú verejnú správu Európska komisia vytvorí jednotnú digitálnu bránu s cieľom poskytnúť jednoduchý online prístup k informáciám o jednotnom trhu, iniciatívu na ďalšiu digitalizáciu v oblasti práva obchodných spoločností a správy a riadenia spoločností, ako aj aktualizovaný európsky rámec interoperability.

DESI je zložený index na meranie pokroku členských štátov EÚ smerom k digitálnej ekonomike a spoločnosti. Zhŕňa niekoľko ukazovateľov týkajúcich sa kombinácie aktuálnych politických opatrení na úrovni Európy v oblasti digitalizácie. Cieľom je pomôcť identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú prioritné investície a opatrenia v záujme vytvorenia skutočne jednotného digitálneho trhu.