štvrtok 9. marca 2017

Upozorňujeme: Stočené auto kúpite aj v bazáre
Už rok platí zákon 412/2015, ktorý mal vyčistiť trh s ojazdenými automobilmi od špekulantov a nepoctivých predajcov. Tento zámer ale zákonodarcom nevyšiel...


Nepoctivé autobazáre používajú jednoduchý trik, v inzerátoch figurujú ako predajcovia stočeného automobilu, ale pri kontrole Slovenskej obchodnej inšpekcie doložia, že predaj iba sprostredkovávajú. A SOI pokutovať súkromné osoby nemôže. Autobazáristom, ktorí predaj áut iba sprostredkovávajú a nie sú ich vlastníkmi, sa takto darí pri predaji „stočeniek“ vyhýbať vysokým pokutám, ktoré sa môžu pohybovať od 3.000 do 50.000 EUR. Kupujúcim sa radí, aby si ešte pred kúpou zistili, či je autobazár skutočným majiteľom automobilu a nielen sprostredkovateľom predaja. Platná legislatíva následne umožňuje iba skúšať auto reklamovať, príp. obrátiť sa na právnika a predajcu zažalovať. K tomu sa však odhodlá iba málokto a predajcovia z toho samozrejme ťažia.

Od začiatku platnosti zákona (za jeden rok) prišlo na SOI iba 64 podnetov na vykonanie kontroly v súvislosti so stáčaním odometra. Inšpekcia do polovice februára prešetrila 34 podnetov a v 6 konštatovala, že prišlo k neoprávnenej manipulácii s odometrom. V týchto prípadoch aktuálne prebieha správne konanie.  Jedenému predajcovi, ktorý maril výkon kontroly, SOI uložila pokutu vo výške 1.650 EUR.