streda 8. marca 2017

Platy: Ženy na rovnakej pozícii zarábajú stále menej
Podľa analýzy portálu Paylab ženy na rovnakých pozíciách zarábajú v jednotlivých krajinách CEE (strednej a východnej Európy) v priemere o 2 až 11% menej než muži. Na Slovensku je to o 9% menej.

Spomedzi krajín CEE sú z hľadiska celkových priemerných príjmov najväčšie platové disproporcie v Estónsku a v štátoch Višegrádskej štvorky (Slovensko, Česká republika, Poľsko a Maďarsko). Najmenšie celkové platové rozdiely sú v balkánskych krajinách. Do veľkej miery je to spôsobené tým, že ženy majú väčší podiel pracovných úväzkov v odvetviach a na pozíciách, kde sa celkovo zarába menej. Častejšie sa ich tiež týka kariérna pauza a v porovnaní s mužmi majú tiež menšie zastúpenie vo vyšších riadiacich funkciách.

Ženy a muži majú zväčša po skončení školy vyrovnané možnosti. Avšak muži sú oveľa asertívnejší pri vyjednávaní o výške platu, keďže aj ich platové ambície sú v porovnaní so ženami vyššie. Podľa analýzy portálu muži na Slovensku majú pri hľadaní práce v otázke platu vo všeobecnosti o 15% vyššie očakávania. Ak napríklad žena akceptuje plat na úrovni 900 eur v hrubom a muž si na rovnakej pozícii vyjedná vyšší plat napríklad o 10%, za rok zarobí muž o 1.080 eur viac ako žena.

Platové rozdiely sa časom zväčšujú a najvýraznejšie sú vo veku 35 až 44 rokov, kedy pritom ženy dosahujú najvyššie priemerné zárobky. Vzhľadom na nižšie príjmy sú ženy vystavované ohrozeniam a nevýhodám aj v starobe, keďže majú menšie úspory a nižšie dôchodky.