utorok 7. marca 2017

EÚ: Konektivita sa zlepšila, ale nebude stačiť 
Európska komisia uverejnila výsledky indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) za rok 2017. Hodnotila sa tiež úroveň internetového pripojenia a digitálne zručnosti.

Podľa aktuálnych zistení:
-          76% európskych domácností má prístup k vysokorýchlostnému internetu (najmenej 30 Mbit/s) a v niektorých členských štátoch významný podiel týchto domácností už môže pristupovať k sieťam schopným poskytovať rýchlosť 100 Mbit/s alebo viac. Vyše 25% domácností má predplatné na rýchle širokopásmové pripojenie.
-          Predplatné mobilných dátových služieb sa stále zvyšuje: z 58 predplatiteľov na 100 obyvateľov v roku 2013 na 84 v roku 2016.
-          K mobilným službám 4G má prístup 84% obyvateľstva EÚ.
-          14% slovenských domácností ale ešte stále nemá pevné širokopásmové pripojenie.

To však ale nestačí na pokrytie rastúcich potrieb v oblasti rýchlosti, kvality a spoľahlivosti spojení v budúcnosti. Internetový dátový prenos rastie o 20% ročne a o vyše 40% ročne na mobilných sieťach. Európsky parlament a Rada v súčasnosti diskutujú o návrhoch EK na reformu predpisov EÚ v oblasti telekomunikácií a na podporu investícií do sietí s veľmi vysokou kapacitou, aby sa naplnili čoraz náročnejšie potreby Európanov v oblasti pripojenia spolu so strategickými cieľmi gigabitovej spoločnosti 2025. Členské štáty by mali zdvojnásobiť úsilie pri plnení cieľov harmonizovaného spektra, ktoré teraz zahŕňa aj pásmo 700 MHz, aby sa komunikačné siete novej generácie (5G) mohli veľkoplošne zavádzať už od roku 2020. Koordinácia spektra na úrovni EÚ je mimoriadne dôležitá v záujme zabezpečenia bezdrôtového pokrytia a nových cezhraničných služieb. Okrem toho obce v celej Európe budú môcť čoskoro žiadať o finančné prostriedky na bezplatné Wi-Fi na verejných priestranstvách v rámci schémy WiFi4EU.

Európska únia má tiež viac digitálnych špecialistov, ale nedostatky v zručnostiach pretrvávajú:
-          EÚ zaznamenala viac absolventov v odboroch vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (19 absolventov na 1.000 ľudí vo veku od 20 do 29 rokov).
-          Je viac zamestnaných odborníkov v oblasti IKT (3,5% v roku 2015 oproti 3,2% v roku 2012).
-          Takmer polovici Európanov (44%) ale stále chýbajú základné digitálne zručnosti, akými sú používanie emailu, nástrojov na úpravu obsahu alebo inštalácia nových zariadení.

Koalícia pre digitálne zručnosti, zriadená v decembri 2016 ako súčasť programu v oblasti zručností pre Európu, spolupracuje s členskými štátmi, priemyslom a sociálnymi partnermi na rozvoji veľkého množstva digitálnych talentov a zabezpečení, aby jednotlivci a pracovná sila v Európe boli vybavení primeranými digitálnymi zručnosťami. 

DESI je zložený index na meranie pokroku členských štátov EÚ smerom k digitálnej ekonomike a spoločnosti. Zhŕňa niekoľko ukazovateľov týkajúcich sa kombinácie aktuálnych politických opatrení na úrovni Európy v oblasti digitalizácie. Cieľom je pomôcť identifikovať oblasti, ktoré si vyžadujú prioritné investície a opatrenia v záujme vytvorenia skutočne jednotného digitálneho trhu.