štvrtok 8. marca 2018

DCOM: Žiadne „papierovačky“

V decembri 2015 bol do prevádzky uvedený systém Dátové centrum obcí a miest (DCOM). Obce a mestá prostredníctvom neho spĺňajú povinnosť z takzvaného zákona o eGovernmente – komunikovať s občanom elektronicky. V roku 2020 by malo byť do DCOM pripojených 86% miest a obcí Slovenska. 

Od uvedenia systému do ostrej prevádzky do konca januára 2018 obce a mestá pripojené do systému spracovali 320.250 podaní - 219.245 prijatých a 101.005 odoslaných. Využíva sa už pri riešení takmer každej požiadavky občana: sociálne dávky, upomienky k nezaplateným poplatkom alebo dane, spolu ide o 138 elektronicky poskytovaných služieb. Pôvodný cieľ projektu bol pripojiť do systému 1.057 obcí, začiatkom tohto roka ich však bolo už 1.451. DCOM je jedna pritom dobrovoľný. Na Slovensku vzbudil záujem najmä u menších obcí a miest, pre ktoré sú vlastné systémy finančne nedostupné. Až 75% z nich tvoria mestá a obce do 1.000 obyvateľov.

Na prevádzku systému bolo založené združenie DEUS (DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska). Štát v ňom zastupuje ministerstvo financií a samosprávu zase ZMOS. Ministerstvo poskytlo peniaze na spustenie projektu a prevádzku na úvodné dva roky. DCOM umožňuje ťažiť z integrácie štátnych registrov. Ak občan vypĺňa tlačivo, nemusí zadávať údaje, ktoré o ňom štát má  k dispozícií, napríklad číslo občianskeho preukazu, rodné číslo alebo údaje o parcelách a nehnuteľnostiach, ktoré vlastní. Podľa princípu „jedenkrát a dosť“ by občan mal každý osobný údaj poskytnúť verejným inštitúciám iba raz. Potom by si ho štátne inštitúcie mali vymieňať medzi sebou. Podľa odhadov združenia dokáže občan vďaka DCOMu ušetriť pri jednom podaní v priemere až tri hodiny času.