utorok 6. marca 2018

SR: Fajčíme menej

Fajčiarov je na Slovensku čoraz menej, ale neplatí to pre mladú generáciu. Až takmer 78% respondentov uviedlo, že nefajčí, pričom žien je viac. 

Najviac fajčiarov (takmer 30%) bolo vo vekovej skupine menej ako 25 rokov, najmenej (13%) bolo vo vekovej skupine 65+.Viac ako polovica respondentov (58,8%) konzumuje destiláty len zriedka, alebo nikdy, muži viac ako ženy. Takmer 15% mužov a 2% žien si doprajú každý deň alebo obdeň pivo, víno konzumujú necelé 4% mužov a 1% žien. Väčšina respondentov (96%) za posledných 12 mesiacov neužila drogu.

V prieskume sa 56,4% mužov a 58,3% žien vyjadrilo, že trpí dlhodobou chorobou alebo zdravotným problémom pretrvávajúcim dlhšie ako šesť mesiacov. Ich podiel sa so stúpajúcim vekom štatisticky významne zvyšuje. Najviac sa vyskytuje: vysoký krvný tlak (27,4%), alergia (19,9%), nasleduje ischemická choroba srdca (9%) a diabetes mellitus (8,5%). Takmer 54% opýtaných sa nikdy nedalo zaočkovať, iba 10% bolo očkovaných pred menej ako rokom (očkuje sa cca 4%) a 11% očkovanie proti chrípke podstúpilo v období medzi jedným až dvoma rokmi, vyše štvrtina respondentov pred viac ako dvoma rokmi. Najmenej očkovaných bolo vo veku 25 – 64 rokov.

Preventívnu gynekologickú prehliadku absolvovalo za posledných dvanásť mesiacov 57,8% opýtaných žien. Disciplinovanejšie sú mladšie – vo veku od 25 do 64 rokov ich prišlo takmer 75%, oveľa menej (iba 42%) bolo žien vo veku 65+. Preventívne mamografické vyšetrenie prsníkov podstúpila iba štvrtina respondentiek. Iba 18% mužov absolvovalo urologickú preventívnu prehliadku. Návštevu zubnej preventívnej prehliadky absolvovalo z opýtaných 68% mužov a takmer 75% žien. Necelých 15% mužov a 9% žien nebolo na žiadnej preventívnej prehliadke.

Podľa prieskumu Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý realizovalo 36 regionálnych úradov v roku 2016. Výskumnú vzorku tvorilo 3.773 respondentov (1.872 mužov a 1.901 žien). Najpočetnejšiu tvorili respondenti vo veku 25-64 rokov (38,9%), nasledovala skupina menej ako 25 rokov (31,2%) a skupina nad 65 rokov (29,9%).