pondelok 5. marca 2018

Novinka: Centrum pre deti s poruchami sluchu

V bratislavskom Národnom ústave detských chorôb bolo slávnostne otvorené špeciálne centrum určené pre deti s poruchami sluchu.

Pod jednou strechou bude v novozriadenom centre fungovať multidisciplinárny tím na komplexnú diagnostiku aj liečbu detí s poruchami sluchu. Na rozdiel od zahraničia je táto liečba na Slovensku hradená zo zdravotného poistenia. Ladislav Kužela, generálny riaditeľ NÚDCH, odhaduje, že jedno z 1.000 narodených detí má u nás ťažkú a dve až štyri deti stredne ťažkú poruchu sluchu.

Ročne teda pribudne na Slovensku cca 220 detí s poruchami sluchu, ktoré môžu viesť až k vyradeniu z bežného života. Ak by deti nedostali dostatočnú starostlivosť, hrozila by im hluchonemota, pretože by sa nenaučili rozprávať. Ak sa ale akákoľvek porucha sluchu dokáže správne a včas zachytiť, šanca na vyliečenie bez chirurgického zákroku je vyše 60%.