pondelok 5. marca 2018

SR: O krok bližšie k bezplatnému internetu na verejných miestach

Wifi pre Teba je národnou nadstavbou pripravovaného európskeho projektu Wifi4EU, prostredníctvom ktorého je možné získať finančné prostriedky z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) na vytvorenie prístupu k bezplatnému internetu. 

„V európskom projekte nebude pre Slovensko až tak veľa peňazí, pretože balík bude rozdelený medzi všetkých 27 krajín. Na Slovensku bude môcť byť úspešných možno 15 – 20 obcí. Preto pripravujeme Wifi pre Teba, kde bude môcť dotáciu získať až niekoľko stovák subjektov“, uviedol vicepremiér Peter Pellegrini a dodal, že je jeho prioritou zabezpečiť všetkým občanom možnosť prístupu k internetu bez ohľadu na to, z akej oblasti či sociálnej skupiny pochádzajú a či si to môžu dovoliť vo svojej domácnosti.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zahájil vytváranie databázy odborných hodnotiteľov pre projekty na zavedenie WiFi zdarma pre občanov v rôznych verejných priestoroch po celom Slovensku. Záujemcovia o hodnotenie takýchto projektov sa môžu prihlásiť do 29. marca.