streda 7. marca 2018

EU: Finančná kriminalita

Európsky parlament zriadil nový osobitný výbor pre finančnú kriminalitu, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky.
Nový výbor, ktorého zriadením parlament reaguje aj na minuloročné odhalenia vyplývajúce z takzvaných Paradise Papers, by mal nadviazať na činnosť bývalých osobitných výborov pre daňové rozhodnutia (TAXE a TAX2) a pre pranie špinavých peňazí, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (PANA).

V novom osobitnom výbore, ktorého mandát potrvá 12 mesiacov, zasadne 45 poslancov. Presné zloženie výboru by mali poslanci schváliť počas marcového plenárneho zasadnutia v Štrasburgu.