štvrtok 8. marca 2018

Radíme: Chyby pri pracovnom pohovore

Úspešne zvládnuť pracovný pohovor nemusí byť vždy jednoduché, najmä ak s tým človek nemá skúsenosti. Osobný pohovor je pritom dôležitou časťou výberového procesu. Ako sa teda vhodne pripraviť? 

Podľa skúseností personalistov ľudia chodia na pohovory často nedostatočne pripravení a o neúspechu rozhodujú neraz zdanlivé maličkosti. Napriek stresu, ktorý môže pohovory sprevádzať, by sa uchádzači nemali báť byť otvorení a úprimní a zároveň reálne zhodnotiť svoje možnosti.

Najčastejšie odporúčania
Dajte si záležať na životopise: veľa napovie už jeho forma – chronologicky usporiadané pracovné skúsenosti svedčia o pripravenosti a schopnosti uchádzača. Z pracovných skúsenosti treba najskôr uvádzať tie najnovšie, až potom tie staršie. Pre potenciálneho zamestnávateľa je dôležité vedieť, s čím všetkým má uchádzač skúsenosti a čo bolo jeho pracovnou náplňou. Na druhej strane však neradno do životopisu písať ani dlhé opisné vety. Pôsobí to neprofesionálne, životopis sa má písať v bodoch, stručne a výstižne. Súčasťou je tiež vhodná fotografia, najlepšie preukazová a čo najaktuálnejšia. Profesionálna by mala byť rovnako mailová adresa, určite sa vyhnite infantilným adresám typu medvedik82@azet.sk.

Pripravte sa na rozhovor v cudzom jazyku: jazykové zručnosti sú pre zamestnávateľov stále veľmi dôležité. Je zbytočné sa v úrovni angličtiny či iného cudzieho jazyka preceňovať. Množstvo ľudí má potom problém na pohovore plynulo prejsť do cudzieho jazyka, hoci uviedli, že ho uvádzajú na dobrej úrovni.

Nečakajte na otázky, hovorte o sebe: ľudia na pohovoroch bojujú so stresom, čo sa nepriaznivo odrazí na celom dojme z pohovoru, najmä ak nie sú úplne pripravení. Podľa personalistov problém nastáva najmä vtedy, keď majú uchádzači hovoriť sami o sebe. Nevedia, čo o sebe povedať a často tápajú - sú pripravení odpovedať len na vopred pripravené otázky.

Majte prehľad o mzdách: ľudia sa často buď podceňujú, alebo preceňujú. Na pohovor by mali prichádzať s presnou predstavou, akú mzdu si na danej pozícii  predstavujú a čo je minimálna suma, pod ktorú by nešli. Svoju predstavu by tiež mali vedieť odôvodniť. „Mzda sa odvíja od mnohých faktorov. Uchádzači často prídu na pohovor s celkom konkrétnym mzdovým očakávaním, pričom poukazujú na mzdy svojich známych. Zabúdajú však brať do úvahy, že daný človek môže vo firme pracovať oveľa dlhšie alebo je jeho pracovná náplň úplne iná. Omnoho relevantnejšie je vychádzať z prieskumov, ktoré ukazujú priemerné mzdy pre jednotlivé odvetvia a pozície a hlavne v konkrétnom kraji“, objasňuje Michal Batis.

Dôležité je ukázať svoju motiváciu a záujem: zistiť si niečo o firme a o pozícii, o ktorú sa človek uchádza. Ľudia to často neurobia, a potom na pohovoroch tápajú. Nevedia povedať, prečo majú vlastne o túto prácu záujem, prečo si zvolili túto firmu a prečo by mali byť vhodnými kandidátmi. Veľa ľudí problém zhodnotiť nielen svoje pracovné skúsenosti, ale najmä silné a slabé stránky či osobnostné vlastnosti, ktoré sú pre niektoré pozície dôležité.

Všetky skúsenosti sa rátajú: je dôležité objektívne zhodnotiť, čo všetko z pracovných aj mimopracovných skúseností je dôležité povedať. Ľudia často v životopisoch neuvádzajú veci, ktoré by z nich razom spravili najlepších kandidátov na určitú pracovnú pozíciu. Aj mimopracovné aktivity dokážu zavážiť.