streda 30. mája 2018

Aktuálne: Kontroly igelitových tašiek

Slovenská obchodná inšpekcia plánuje v júni t.r. kontroly dodržiavania povinnosti spoplatnenia igelitových tašiek, ktorá platí na Slovensku od 1. januára tohto roka. 

Podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je výrobca obalov, ktorý poskytuje ľahké plastové tašky (plastové tašky s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov) k nákupu tovaru alebo výrobkov, povinný poskytovať ich za úhradu. Výnimkou sú veľmi ľahké plastové tašky (s hrúbkou steny menšou ako 15mikrometrov), ktoré sa vyžadujú z hygienických dôvodov, alebo sa poskytujú ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami. Zároveň platí povinnosť poskytovať aj iné druhy tašiek.

Poskytovanie obalového materiálu okrem zákona o odpadoch rieši aj zákon o ochrane spotrebiteľa, podľa ktorého je predávajúci povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch, alebo ho do takých obalov pri predaji baliť, ak to vyžaduje povaha výrobku. Pri samoobslužnom predaji je povinný poskytnúť spotrebiteľovi obalový materiál. Náklady na obalový materiál a zabalenie výrobku uhrádza predávajúci. Obalový materiál v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa nie je len veľmi ľahká plastová taška; obalovým materiálom môže byť aj termo obal, papierová taška a pod.