štvrtok 31. mája 2018

EU: Opätovné využívanie vody na zavlažovanie pôdy

Európska komisia navrhla nové pravidlá na uľahčenie opätovného využívania vody v únii na zavlažovanie pôdy. 

Nové pravidlá pomôžu poľnohospodárom čo najlepšie využiť úžitkovú odpadovú vodu a zmierniť nedostatok vody, pričom sa zároveň zaistí ochrana životného prostredia a spotrebiteľov. Čo navrhuje komisia?* Minimálne požiadavky na využívanie odpadovej vody čistenej v čističkách komunálnych odpadových vôd vrátane požiadaviek na mikrobiologické prvky (napríklad hladiny baktérie E. coli) a na bežné monitorovanie a jeho overovanie. Stanovenie minimálnych požiadaviek bude zárukou toho, že recyklovaná voda vyrobená v súlade s novými pravidlami bude bezpečná na zavlažovanie.
* Riadenie rizík, ktorým sa zistia všetky dodatočné hrozby pre bezpečné opätovné využívanie vody.
* Zvýšená transparentnosť. Verejnosť bude mať prístup k informáciám o postupoch v oblasti opätovného využívania vody v členských štátoch.

Opätovné využívanie vody v EÚ ani zďaleka nedosahuje svoj obrovský potenciál, hoci čerpanie a preprava sladkej vody má na životné prostredie a spotrebu energie oveľa väčší vplyv. Navyše nedostatok vody, ktorým celoročne trpí až tretina územia EÚ, aj naďalej trápi mnohé členské štáty EÚ. Čoraz viac nepredvídateľných poveternostných podmienok vrátane mimoriadneho sucha môže mať negatívny vplyv na kvantitu aj kvalitu zdrojov sladkej vody. Cieľom nových pravidiel je zabezpečiť čo najlepšie využitie vody čistenej v čističkách komunálnych odpadových vôd, ktorá bude poskytovať spoľahlivé alternatívne zdroje. Prispeje sa tak k šetreniu hospodárskych aj environmentálnych nákladov súvisiacich s vytváraním nových dodávok vody.