piatok 1. júna 2018

Radíme: Dopravná nehoda

Vodiči, ktorí sú účastníkmi dopravnej nehody, musia pamätať na viacero povinností. Ich porušenie sa neodporúča.

Povinnosťou vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody, je bezodkladne zastaviť vozidlo a zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, kedy by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku. „Podľa zákona o cestnej premávke je účastník dopravnej nehody povinný ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi, poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu, urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou", priblížila bratislavská krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková. Poskytnutie prvej pomoci po dopravnej nehode môže zachrániť ľudský život, prípadne zmierniť následky zranení.

Účastník dopravnej nehody musí zotrvať na jej mieste až do príchodu policajta, alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí či privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody. Musí sa rovnako zdržať konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel.  Sú však potrebné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody, umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb a samozrejme preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody.