utorok 29. mája 2018

Radíme: Povinná elektronická komunikácia

Od 1. júla 2018 majú všetky fyzické osoby – podnikatelia registrovaní na daň z príjmov (živnostníci, drobní farmári, finanční poradcovia a iní) komunikovať s finančnou správou už iba elektronicky.

Ak je niekto registrovaný na dani z príjmov na daňovom úrade, ale nie je podnikateľom podľa Obchodného zákonníka, táto povinnosť sa na neho nevzťahuje (napríklad prenajímatelia nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia). Musia byť teda splnené obe podmienky súčasne: fyzické osoby podnikajúce v zmysle podmienok obchodného zákonníka a registrované na daň z príjmov podľa zákona o dani z príjmov. Zaregistrovať sa na portáli finančnej správy na účely elektronickej komunikácie je možné pomocou eID karty (občianskym preukazom s elektronickým čipom) alebo pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu. Ďalšou možnosťou je dohoda o elektronickom doručovaní: fyzická osoba - podnikateľ uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní priamo na daňovom úrade a ak je zároveň platiteľom spotrebných daní, tak aj na colnom úrade.

Pozor si dajte najmä na júnové termíny! Posledný termín na podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za máj 2018 je potrebné podať do konca júna. Kvôli víkendu však termín posledného dňa na podanie prehľadu zo závislej činnosti (a aj odloženého daňového priznania k dani z príjmov) pripadne až na 2. júla. Ak teda chce fyzická osoba - podnikateľ podať tieto podania ešte v papierovej forme, musí tak spraviť do konca júna.

Ostatné daňové subjekty sa na elektronickú komunikáciu môžu registrovať až predtým, ako budú podávať akúkoľvek žiadosť daňovému úradu, prípadne priebežne do konca roka 2018 tak, aby mali zriadenú elektronickú komunikáciu do termínu na podanie daňových priznaní – napríklad z motorových vozidiel alebo k dani z príjmov za rok 2018. Samotný proces registrácie a autorizácie trvá v priemere tri pracovné dni, v prípade väčšieho počtu subjektov aj dlhšie.