piatok 1. júna 2018

Novinka: Bioplasty rozložiteľné v pôde aj vo vode

Na patentové úrady mieri zo Slovenska nová prihláška na bioplast druhej generácie.  

„Keď hovoríme o  bioplastoch, rozumieme buď plast vyrobený z obnoviteľných zdrojov surovín alebo biologicky rozložiteľné plasty. Pre prírodu sú samozrejme najpriaznivejšie tie, ktoré sú aj z obnoviteľných surovín aj biologicky rozložiteľné, teda nepretrvávajú v prírode ako odpad desiatky rokov. A také sú naše bioplasty“, vysvetľuje profesor Pavel Alexy zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Bioplast druhej generácie má ďalšie ekologické bonusy. Ako zdroj polyhydroxybutyrátu môže slúžiť použitý fritovací olej, ktorý je dnes nebezpečným odpadom produkovaným vo veľkých množstvách. Navyše sa tento bioplast už nerozkladá len v podmienkach priemyselného kompostu, teda pri teplote 50 a viac stupňov, ale aj v podmienkach domáceho kompostu pri teplote  20 - 30 stupňov a testuje sa rozloženie v bežnej pôde aj v morskej vode, kde tiež dokáže degradovať.  

Kým pri vývoji bioplastu prvej generácie spolupracoval profesor Alexy najmä so Slovenskou akadémiou vied, teraz spolupracuje s VUT Brno, kde sa vedci spolupodieľali na vývoji technológie na spracovanie odpadových olejov na polyhydroxytbutyrát. Tím STU spolupracuje aj s firmami a univerzitami pri hľadaní možností, ako vynález využiť v praxi. Jednou z ciest je masové komerčné využitie v spolupráci s výrobcami plastových nádob, príborov, obalových fólií či mučovacích fólií, ktoré sa v poľnohospodárstve kladú na polia, aby udržiavali vlhko a bránili rastu buriny. Druhou cestou sú originálne aplikácie v oblasti dizajnu a módy. Chemici tu spolupracujú s dizajnérmi z crafting plastics! studio. Ich nápad využiť bioplasty pri tvorbe rámov slnečných okuliarov získal už Národnú cenu za dizajn 2017 v kategórií Dizajn s pridanou hodnotou a bol nominovaný na nemeckú cenu za dizajn.  Mladým dizajnérom sa podarilo získať podporu pre projekt aj cez crowdfundingový portál Kickstarter.com. Treťou cestou na využitie sú medicínske aplikácie. Tu tím STU spolupracuje s Lekárskou fakultou UK a odborníkmi na vývoj implantátov z Technickej univerzity v Košiciach. Z bioplastov môžu byť dočasné implantáty pri riešení komplikovaných zlomenín. Výskum prebieha aj v oblasti tkaninového inžinierstva - v laboratóriách by mohli rásť celé náhradné orgány na biopodklade, ktorý sa postupne rozloží.