streda 30. mája 2018

Smart city: Prvá dotácia na recykláciu plastov

Plasty predstavujú obrovskú environmentálnu záťaž. Prvú verejno -súkromnú dotáciu od Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a Parzlich (NWT) tak získal inovatívny projekt na recykláciu plastov.  

Ročne sa vo svete vyprodukuje približne 407 miliónov tón plastových výrobkov. Podľa štúdie OECD s názvom Improving Markets for Recycled Plastic je celosvetová recyklácia plastov poddimenzovaná, napr. v Európskej únii sa recykluje iba 30%. Slovensko by malo dosiahnuť stopercentnú recykláciu všetkých obalových plastových materiálov do roku 2030.

Projekty a riešenia zamerané na udržateľný spôsob nakladania s plastovými odpadmi tak získajú plnú podporu.  Koncom marca 2018 ÚPVII vyhlásil spoločne s firmou Parzlich výzvu na podporu experimentálneho vývoja a inovácií v oblasti manažment odpadov. Zmluva s úspešným žiadateľom o poskytnutie pomoci a podpory, ktorým je slovenská spoločnosť ENVIROCARE je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.